Excel·lent a la tesi doctoral del Dr. Oriol Aguiló 

Actualment és el cap d’urgències de l’Hospital d’Olot i ha fet la lectura i defensa de la seva tesi aquest dimarts el migdia a Vic.

El Dr. Oriol Aguiló, especialista en medicina interna i actual cap de servei d’urgències, ha fet aquest dimarts la lectura i defensa de la seva tesi doctoral titulada Alteracions electrocardiogràfiques en insuficiència cardíaca aguda (ICA): prevalença i impacte en el pronòstic. El Dr. Aguiló ha estat qualificat amb una nota global d’excel·lent, obtenint així la màxima qualificació davant la presentació de la seva tesi doctoral. El treball té com a objectiu principal aprofundir en el coneixement de la insuficiència cardíaca aguda i contribuir a millorar el maneig dels pacients al serveis d’urgències

La insuficiència cardíaca és una patologia crònica amb una elevada prevalença en el nostre medi. Malgrat que el tractament ha aconseguit augmentar la supervivència d’aquesta malaltia en la fase crònica, la morbimortalitat a causa de les seves descompensacions en forma d’insuficiència cardíaca aguda continua icrementant-se. Això comporta consultes als serveis d’urgències i ingressos hospitalaris en nombroses ocasions. 

En aquest sentit, els esforços terapèutics en la ICA s’han centrat bàsicament en el tractament de les seves descompensacions, però la cerca de models predictius i variables que permetin estratificar el risc i les possibles complicacions, constitueix una eina que permet millorar l’abordatge d’aquesta patologia per part dels professionals sanitaris. 

L’associació entre ICA i fibril·lació auricular ja ha estat àmpliament estudiada, però les alteracions de la conducció intraventricular, com els bloquejos de branca, l’eixamplament de QRS i les alteracions de l’interval QT, són freqüents en els pacients amb ICA i hem estat menys explorades. L’objectiu d’aquesta tesi és estudiar-ne la prevalença, els factors de risc associats i l’impacte en el pronòstic dels pacients a curt i llarg termini. 

La tesi ha estat dirigida pel Dr. Òscar Miró, especialista en medicina interna, consultor sènior i coordinador de recerca del Servei d’Urgències de l’Hospital Clínic, i el Dr. Joan Carles Trullàs, especialista en medicina interna i cap de servei de medicina interna de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa.