Èxit en el primer any del programa fast-track

El programa fast-track de pròtesis de genoll i maluc es va començar a implantar a l’Hospital d’Olot el novembre del 2015 i després d’un centenar d’intervencions i d’un any en funcionament, els pacients operats i professionals validen els beneficis d’aquest sistema.

El Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia i l’equip multidisciplinar que ha introduït el programa a l’Hospital d’Olot han aconseguit col·locar amb èxit un centenar de pròtesis de genoll i maluc amb el mètode fast-track durant aquest primer any.

El mètode fast-track es basa en aplicar un nou sistema en el procediment d’implant de la pròtesi de genoll i de maluc que permeti un bon control del dolor i la disminució del sagnat propi de la intervenció. Aquest sistema permet disminuir l’ingrés hospitalari, millorar el control del dolor, iniciar la rehabilitació de manera precoç i reduir el temps de la intervenció.

A més, els pacients presenten menys morbiditat i complicacions derivades del procediment quirúrgic i aconsegueixen recuperar la capacitat de deambulació en menys de 24 hores després de la cirurgia, i en molts casos, la mateixa tarda de la intervenció. Uns factors que repercuteixen en una estància hospitalària clarament més curta i que suposen un major confort pels pacients.

Els traumatòlegs de l’Hospital d’Olot, juntament amb anestesiòlegs, personal d’infermeria, el Servei de Rehabilitació, les treballadores socials i personal dels equips no assistencials han fet possible que aquest primer any de la implantació del programa hagi anat millor del previst.

A l’Hospital d’Olot actualment es realitzen entre 3 i 4 cirurgies cada setmana d’aquest tipus; i es calcula, anualment col·locar unes 90 pròtesis de genoll i 50 de maluc.

Balanç positiu i aspectes de millora

L’anàlisi i les enquestes de satisfacció als pacients s’han fet durant el primer any del programa, del 9 de novembre del 2015 al 9 de novembre del 2016, i han confirmat la millora de paràmetres clínics respecte el sistema tradicional per implantar pròtesis de genoll i de maluc i la satisfacció dels pacients.

Una dada significativa és que només un 4% de les intervencions han necessitat una transfusió de sang, un percentatge inferior al de les cirurgies tradicionals.

Pel que fa el dolor, un 30% dels pacients ha necessitat més analgèsics dels previstos; tot i ser encara un percentatge elevat i dels aspectes a millorar del programa és clarament inferior als resultats obtinguts en intervencions quirúrgiques convencionals. Una millora que es podria aconseguir modificant les pautes o bloquejos anestèsics tronculars parcials des del Servei d’Anestesiologia.

Un altre indicador a tenir en compte és la mitjana de temps d’ingrés a l’hospital que amb aquest mètode és de 3,52 dies, mentre que el 2015 era de 6 dies, per tant, l’ingrés hospitalari s’ha reduït a més de dos dies. Segons el resultat de l’estudi, cap dels 103 pacients intervinguts va necessitar més de 7 dies d’ingrés.

Pel que fa a les enquestes de satisfacció als pacients, la valoració mitjana del programa i de l’atenció rebuda és excel·lent, amb una nota de 9,5. A partir d’aquí les preguntes més ben valorades són Com valora l’atenció rebuda a l’Àrea Quirúrgica amb un 9,8 i Com valora la informació rebuda durant l’estada a la unitat d’hospitalització. És entenedora? també amb un 9,8.

Funcionament programa fast-track

Els pacients que se sotmeten a una operació de pròtesi total de maluc o de genoll mitjançant el mètode del fast-track, primerament se’ls convoca a una sessió informativa per explicar-los-hi bé com serà el procediment i aspectes claus com l’inici de la rehabilitació la mateixa tarda de l’operació o el seu retorn al domicili.

Un cop realitzada l’operació, els pacients són traslladats a la unitat d’hospitalització on comencen els exercicis de rehabilitació i en pocs dies se’ls dona l’alta.