Experiències a Andorra

Aquest dijous 10 de maig el Cap de Servei de Laboratori, Ferran Soldevila, i la referent de seguretat dels pacients, Montse Blasco, van assistir a una reunió a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell (SAAS) a Andorra.

L’objectiu de la sessió era explicar el bon funcionament i l’experiència adquirida sobre l’eina d’hemovigilància-Gricode al nostre hospital, quan fa un any de la seva implantació.

El Gricode és un sistema de seguretat informatitzat, autònom i portàtil, basat en la identificació mitjançant codis de barres dels elements implicats durant una transfusió: el pacient, les mostres, la documentació i els hemocomponents. Els seus moviments són registrats in situ mitjançant una terminal que incorpora un lector de codis de barres.

Aquest sistema permet tenir un registre complet i exhaustiu de tots els passos que s’han seguit des de l’extracció de la mostra, la recepció al banc de sang, l’entrega de l’hemocomponent i, finalment, la transfusió; així com possibles reaccions o efectes posteriors a la transfusió.

Aquest primer any de la instal·lació del sistema al funcionament intern de l’Hospital d’Olot ha estat molt positiu i garanteix la seguretat del pacient quan es fan transfusions sanguínies; d’aquí la sessió a l’hospital andorrà.