Fluxometria

La fluxometria urinària és un procediment que recull diverses mesures durant la micció: flux màxim, temps fins al flux màxim, temps de flux i volum d’orina buidat de la bufeta d’orina. Es realitza en un urinari especial (en forma d’embut) que té un dispositiu de mesurament.
Per a realitzar la prova és necessari que la bufeta urinària estigui plena; per això; s’haurà de beure un litre d’aigua una hora abans i no es podrà orinar fins que no acabi la prova.