I JORNADA DE SALUT MEDIAMBIENTAL PEDIÀTRICA

Entorns més saludables per a la infància”

Olot, 15 DE MARÇ DE 2019

Prèviament a la inscripció, realitzar el pagament per transferència bancària

Preu de la matrícula: 25 euros

Compte de: Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa

IBAN: ES94 2100 9046 9602 0000 8871

Concepte de pagament:  Jornada SMAP + nom de l’assistent

  Cognoms (obligatori)

  Nom (obligatori)

  Document d’identitat (DNI, Passaport, NIE) (obligatori)

  Adreça

  Població

  Província

  Codi Postal (obligatori)

  El teu email (obligatori)

  Telèfon (obligatori)

  Empresa (obligatori)

  Càrrec (obligatori)

  Adjuntar comprovant del pagament (obligatori)

  Comentaris

  Les dades que ens facis arribar, en compliment del que estableix l’article 5 de la LOPD sobre el dret d’informació a la recollida de dades, s’utilitzaran exclusivament per l’acte, jornada i/o esdeveniment que l’hospital o qualsevol altra organització en col·laboració amb el centre organitzi en aquell moment. Garantim que les dades seran tractades amb absoluta confidencialitat.