I Jornada de tècnics auxiliars en infermeria de Girona:
nous temps, nous reptes

Olot, 27 D’Octubre de 2023

Fer la inscripció i el pagament amb targeta o transferència bancària

Inscripció abans del 30 de juny de 2023: 15 euros
Inscripció a partir de l’1 de juliol de 2023: 25 euros

Compte de: Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa

IBAN: ES94 2100 9046 9602 0000 8871

Concepte de pagament: Jornada TCAI + nom de l’assistent