Fundació

En l’apartat Fundació podràs trovar tota l’informació en relació al Hospital, equip humà i altres dades d’interès.

Presentació

Estructura Organitzativa

– Información Institucional
– Informació Económica
– Entitats participades
– Aliances
– Codi de bon govern
– Estatus
– Òrgans de govern i direcció
– Acords del patronat 2015
– Estructura comandaren i funcions
– Organigrama
– Codi ètic
– Cartera de serveis assistencials
– Cartera de serveis sociosanitaris
– Cartera de serveis atenció primària

Responsabilitat Social