Geriatria

El Servei de Geriatria facilita l’avaluació inicial de les patologies geriàtriques i el tractament personalitzat de les persones grans.

CARTERA DE SERVEIS

La cartera de serveis del Servei de Geriatria va dirigida a pacients d’edat avançada derivats des d’atenció primària o des del propi hospital, sovint amb múltiples patologies ja diagnosticades i tractades, en fase avançades, pèrdua de capacitats intel·lectuals o demència. A part de l’atenció específica, aquests pacients també necessiten una orientació sobre recursos existents a la societat i dels quals poden treure un benefici per mantenir una bona qualitat de vida el màxim temps possible.

EQUIP

Metges i metgesses:
Jose Ernesto Matamoros Díaz
Sandra Ostolaza Martínez
Natàlia Vallmajó Trayter