Holter cardíac de 24 h

És una prova diagnòstica que consisteix en el registre ambulatori de l’activitat elèctrica del cor durant 24 hores.
Mitjançant la col·locació d’uns elèctrodes al pit que es connecten a un petit aparell (la gravadora) permet estudiar els trastorns del ritme cardíac. No es necessita cap preparació especial del pacient, però és millor dutxar-se abans de la prova i no posar crema hidratant al tòrax.
S’ha de procurar fer vida normal, però mentre es dugui l’aparell el pacient no es pot dutxar. En cas de presentar simptomatologia és necessari indicar-ho polsant el botó de la gravadora i comentar-ho l’endemà al tornar al centre hospitalari per retirar l’aparell. El resultat no es podrà donar en el mateix moment perquè cal fer l’anàlisi del registre amb un programa informàtic.
És imprescindible que el pacient vingui dutxat i sense crema hidratant corporal.