Holter de pressió de 24h

El Holter de pressió de 24h és un prova diagnòstica que permet el registre de les xifres de pressió arterial de manera continua durant un període de temps determinat. El registre es realitza mitjançant l’ús de l’aparell conegut com a Holter de pressió format per un esfigmomanòmetre portàtil (aparell que mesura les xifres de pressió arterial) connectat a un gravador en el qual queden registrades les dades obtingudes de l’anàlisi.

El pacient ha de venir a l’hospital perquè se li col·loqui el Holter. L’esfigmomanòmetre (en forma de braçal) es col·loca al voltant d’un dels braços, per sota la roba i el gravador de baix pes i petit, normalment s’enganxa al cinturó o a la butxaca.
És imprescindible que el pacient vingui dutxat i sense crema hidratant corporal.

L’estudi es realitza ambulatòriament, és a dir, fora de l’hospital. Així, una vegada col·locat l’aparell, el pacient pot seguir amb la seva activitat diària. Durant el registre l’esfigmomanòmetre s’infla i es desinfla de manera programada per detectar diferents mesures de la pressió arterial, el pacient ha d’intentar mantenir el braç relaxat mentre el braçal es mantingui inflat.

Se li demanarà al pacient que anoti determinades circumstàncies que al llarg del dia puguin produir variacions a les xifres de pressió arterial, com les hores en què fa els àpats, els medicaments que es pren, la realització d’esforços físics, l’hora que se’n va a dormir, etc.

La duració de l’estudi varia en funció de les raons per les quals es realitza, però en general sol fer-se durant 24-48 hores.