Hospital de Dia Mèdic-Oncològic i Quirúrgic

S’entén com a “hospitalització de dia” l’assistència, a l’hospital, durant unes hores, ja sigui per diagnòstics, investigacions clíniques, exploracions, intervencions o tractaments que no poden realitzar-se a consultes externes, però que no requereixen un ingrés hospitalari. No s’inclou el Servei d’Urgències.
El centre disposa d’un hospital de dia mèdic-quirúrgic polivalent.
L’activitat de l’hospital de dia mèdic quirúrgic és de dilluns a divendres de 7.30h a 17.00h.

Si un pacient requereix continuïtat de cures o tractament a altres hores se’l deriva a atenció continuada dins el seu horari de cap de setmana i/o a urgències.

ATENCIÓ A LA PERSONA

El centre disposa de de dues àrees d’acollida: la recepció d’Hospital de Dia Mèdic Polivalent i la de l’Hospital de Dia Quirúrgic.

Per accedir a l’Hospital de Dia Mèdic-Oncològic s’ha d’adreçar a la recepció d’àrea quirúrgica on s’efectua el registre administratiu del pacient, s’imprimeixen les etiquetes i el braçalet identificatiu que haurà d’entregar a la recepció de l’àrea d’acollida de l’Hospital de Dia Mèdic-Oncològic.
L’entitat no es fa responsable de la pèrdua dels objectes de valor perduts.
L’horari de l’Hospital de Dia Mèdic-Oncològic és de les 8h a les 15h.

Per accedir a l’Hospital de Dia Quirúrgic s’ha d’adreçar a la recepció d’àrea quirúrgica on s’efectua el registre administratiu del pacient, s’imprimeixen les etiquetes i el braçalet identificatiu que haurà d’entregar a la recepció de l’àrea d’acollida de l’Hospital de Dia Quirúrgic.

L’entitat no es fa responsable de la pèrdua dels objectes de valor perduts.
Horaris d’arribada el mateix dia de la intervenció

Ingressos de les 7:30, cal dirigir-se a l’admissió de recepció del Servei d’Urgències, on s’informarà al pacient i se’l dirigirà a l’Hospital de Dia Quirúrgic

Ingressos de les 8h fins a les 15h, cal dirigir-se a la Unitat de Recepció de Pacients Quirúrgics, on s’informarà al pacient i se’l dirigirà a l’Hospital de Dia Quirúrgic

Ingressos de les 15h fins les 17h, cal dirigir-se a la Unitat de Recepció d’Admissions, on s’informarà al pacient i se’l dirigirà a l’Hospital de Dia Quirúrgic

Caldrà que el pacient vingui en dejú i sense prendre aigua com a mínim 6 hores abans de la intervenció.

CARTERA DE SERVEIS

La cartera de serveis prestats inclou múltiples actuacions de diferents característiques.  Algunes tenen necessitat d’atenció únicament d’infermeria i d’altres d’infermeria i mèdica.

– Seguiment mèdic
– Cures post procediment diagnòstic terapèutic
– Extracció sanguínia
– Transfusions sanguínies
– Proves creuades
– Seguiment   de cures i drenatges
– Cura i manteniment de catèters venosos centrals i reservoris
– Canvis de sondes vesicals i suprapúbiques
– Administració ferroteràpia
– Administració de gammaglobulines
– Administració antibiòtic endovenós
– Administració altre medicació endovenosa
– Biòpsies
– Vacunes
– Puncions: paracentesis, toracocentesis, puncions lumbars..
– Tractaments oncològics:
· instil·lacions vesicals
· quimioteràpia endovenosa
Poligrafia domiciliària
– Altres  procediments

Quiròfan

La cartera de serveis prestats a l’Hospital Mèdic Quirúrgic inclou totes les especialitats quirúrgiques i d’altres actuacions de diferents característiques: tractaments, assistències, procediments, etc.

Especialitats quirúrgiques  
– Cirurgia general i digestiva
– Cirurgia pediàtrica
– Cirurgia ginecològica i obstètrica
– Cirurgia oftalmològica
– Cirurgia ortopèdica i traumatologia
– Cirurgia otorinolaringologia
– Cirurgia plàstica i reparadora
– Cirurgia urologia
– Cirurgia vascular
– Procediments quirúrgics de Clínica del Dolor

EQUIP

Cap d’unitat d’àrea
Irene Roura Viñas

El capital humà assignat al servei
Metge especialista en medicina interna
Infermeres
Tècnics i tècniques de Cures Auxiliars d’Infermeria (TCAI)
Portalliteres

CONTACTE

Atenció oncologia de les 8h a les 15h de dilluns a divendres (637.639.606)
Atenció post-quirúrgica de les 8h a les 17h de dilluns a divendres
(972.26.18.00 | Ext. 6096)