Informació al Pacient

URGÈNCIES

Si es necessita atenció sanitària urgent i/o va de part cal adreçar-se al Servei d’Urgències. En arribar, caldrà identificar-se amb la targeta sanitària o qualsevol altra targeta d’assegurança o mútua de salut.

Telèfon 061. Trucar-hi per rebre consell sanitari en qualsevol moment.
Telèfon 112. Trucar-hi en cas d’emergència mèdica.

CONSULTES EXTERNES

Si es té una hora concertada a consultes externes, cal acreditar-se a les pantalles d’admissions o al taulell de recepció en arribar al centre.

Els usuaris de consultes externes reben un SMS de confirmació del dia i l’hora de la cita per a una visita o una prova i cinc dies abans d’aquesta, s’envia un recordatori. Per anular l’hora de visita o prova cal contestar “NO” al missatge. Per comprovar si el centre té les dades correctes cal adreçar-se a qualsevol de les recepcions, enviar un correu electrònic a consultesexternes@hospiolot.cat o trucar al 972.27.52.00 de dilluns a divendres de 13h a 18h.

HOSPITALITZACIÓ
Si s’ha d’ingressar a l’hospital cal adreçar-se a la recepció d’admissions (a excepció de caps de setmana i festius: dirigir-se al punt d’informació). Allà s’indicarà la unitat, l’habitació i el llit assignat.
Si l’ingrés és per una intervenció quirúrgica o procediment un professional l’informarà amb antelació de la data, l’hora i la recepció d’atenció.
HOSPITAL DE DIA MÈDIC-QUIRÚRGIC

Documentació
DNI
Full d’ingrés hospitalari
Targeta sanitària individual (TSI)

Articles d’ús personal
Pijama o camisa de dormir
Tovallola
Sabatilles tancades
Estris d’higiene personal

ATENCIÓ PRIMÀRIA

El CatSalut assigna a tots els ciutadans un equip d’atenció primària (EAP) que és on cal anar quan es té un problema de salut o quan es vol prevenir d’alguna malaltia.

EQUIP PEDIÀTRIC TERRITORIAL DE LA GARROTXA I EL RIPOLLÈS

L’Equip Pediàtric Territorial de la Garrotxa i el Ripollès (EPTGiR) és el responsable de la salut dels infants i adolescents de 0 a 15 anys de les dues comarques. Inclou l’assistència hospitalària i l’atenció primària del Garrotxa i l’atenció primària del Ripollès.

REHABILITACIÓ

Si es té una hora concertada a rehabilitació, cal acreditar-se a les pantalles d’admissions en arribar al centre. En cas de no poder assistir a la vista es prega que s’avisi al telèfon 972.27.51.27 de 9 a 14h o al correu electrònic rehabilitacio@hospiolot.cat.