Jornada de qualitat de les comarques gironines: “Qualitat en línia”

Us volem per paríticip de la Jornada de Qualitat de les comarques gironines “Qualitat en línia” que tindrà lloc a Torremirona Relais Hotel Golf&Spa el 6 d’octubre de 2017 i que organitza la Comissió de Qualitat intercentres de la província de Girona. Es tracta d’una jornada gratuïta, oberta, participativa i punt de trobada dels diferents actors que intervenen en el món sanitari (ciutadania, associacions de pacients i professionals de la salut).

Aquesta jornada vol esdevenir un espai comú on debatre i cerca una visió consensuada de la qualitat que ens serveixi per elaborar les línies estratègiques de futur i oferir una atenció sanitària cada vegada millor i més centrada en el pacient.

Els centres que participen en aquest projecte són Clínica Girona, Corporació de Salut del Maresme i de la Selva, Fundació Salut Empordà, Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, Hospital de Campdevànol, Institut d’Assistència Sanitària i Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà.

Podeu fer les inscripcions clicant aquí.