La Fundació finalista en la XI edició dels Premis Asepeyo Antoni Serra Santamans a les millors pràctiques preventives

El premi reconeix el projecte “Avaluació dels beneficis de la teràpia immersiva en la disminució de l’ansietat de les persones de la
Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa”. 

La Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa ha estat finalista en la XI edició dels Premis Asepeyo Antoni Serra Santamans a les millors pràctiques preventives, convocats per la Mútua amb l’objectiu de reconèixer a aquelles empreses associades que hagin destacat pels seus resultats en matèria de prevenció de riscos laborals. 

El projecte tenia per objectiu donar suport emocional, assessorament, orientació i pautes d’actuació als professionals que han estat sotmesos a un estrès de forma sostinguda amb risc de generar problemes adaptatius, canvis en la conducta, alteració de l’estat anímic, complicacions somàtiques o cognitives i, fins i tot, patologia mental severa. Des de l’àrea de benestar professional es va desenvolupar un programa de 8 setmanes de duració, en el qual es va implementar una intervenció de teràpia immersiva mitjançant la realitat virtual (RV). 

Els professionals que s’hi van presentar de manera voluntària i que complien els criteris d’inclusió van rebre una cita de teràpia immersiva de 10 minuts de durada dos cops per setmana durant 2 mesos. Aquestes sessions disposaven d’un projector MK360, que permet transformar una habitació o un espai físic en una experiència multisensorial immersiva i que pot ser compartida entre diverses persones alhora, sense utilitzar ulleres de RV ni altres dispositius. L’ús d’aquesta tecnologia permet al participant relaxar-se i millorar el seu benestar emocional, reduir la percepció de dolor, generar exercicis i teràpies centrades en l’estimulació de les funcions cognitives, i treballar habilitats adaptatives. Aquestes experiències s’ha demostrat que són molt beneficioses en el camp de la salut mental

La pràctica a través de la RV immersiva ha demostrat ser eficaç en la disminució de l’ansietat i en la millora del benestar dels professionals, tant a nivell somàtic com psíquic. En l’anàlisi dels vídeos més utilitzats pels participants com a eines de relaxació, queda clar que són els relacionats amb entorns naturals.