La Fundació impulsa un programa específic de
benestar professional

L’objectiu del programa [A]Salut és que els professionals millorin el seu benestar i adquireixin alguns hàbits saludables. 
Durant aquest primer any hi han participat 130 professionals, un 22% de la plantilla, i s’han registrat 1.312 accions. 

El maig del 2023 la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa va engegar el programa [A]Salut amb l’objectiu de millorar el benestar dels professionals i adquirir nous hàbits saludables

Es basa en una relació de confiança entre el professional i la institució, en la qual es plantegen una sèrie de fites a assolir per tal d’aconseguir ambdós objectius. És a dir, s’ha elaborat una cartera d’accions dirigides i unes altres d’autogestionades que s’ofereixen de manera periòdica i interrompuda a tots els professionals. Pel que fa a les dirigides, hi ha un professional expert que lidera l’activitat i es fan un dia la setmana, com les sessions d’estiraments, de meditació o de massatge terapèutic; en canvi, les autogestionades són de lliure participació i els professionals les poden fer en qualsevol moment i no necessiten d’una direcció concreta -assistència a la sala de teràpia immersiva o passejada al bosc Tres Roures-. 

Aquest programa pretén consolidar la cura i l’autocura de forma continuada a través de l’intercanvi d’accions en funció de les activitats dutes a terme. D’aquesta manera es va habilitar un registre en línia de les accions, amb algunes limitacions (per exemple, només es pot registrar una activitat setmanal) i una graella d’intercanvi per a aquestes accions. Les accions s’organitzen en quatre pilars de benestar: el físic, l’emocional, l’alimentari i el comunitari. 

Es tracta d’un programa exclusiu de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa orientat tant als professionals del centre hospitalari com de les àrees bàsiques de salut. 

El maig va fer un any de l’inici del programa i se n’ha fet una avaluació i enquesta de satisfacció. Durant aquest temps hi ha 130 professionals que s’hi han adherit, xifra que representa un 22% de la plantilla, i s’han registrat un total de 1.312 accions. L'[A]Salut és valorat pels professionals amb una nota de 9,01 i els aspectes amb què més els ha ajudat són: adquirir rutines saludables, l’estrès, la correcció postural i el dolor. 

L’objectiu a partir d’ara és consolidar el programa i adaptar les activitats a les noves necessitats dels professionals de la Fundació.