La Unitat del Son s’estén a l’atenció primària

L’estudi del son a l’atenció primària permet augmentar el nombre de proves anuals i agilitzar la llista d’espera. 

Des de fa unes setmanes la Unitat del Son funciona com una unitat especialitzada que atén els pacients directament a l’àrea bàsica de Sant Joan les Fonts. Fins ara, les poligrafies al domicili es gestionaven des de l’Hospital, però, a partir d’ara, les que fan referència a la població de Sant Joan les Fonts es demanen i es preparen directament al CAP. 

Per dotar d’autonomia els professionals de l’atenció primària en aquest àmbit es van formar l’equip d’infermeria i la TCAI. El circuit s’inicia amb la visita la metge de capçalera que fa el test stop-bang, un test molt breu d’entre un i dos minuts que permet fer un primer cribratge. Si és positiu es deriva a la infermera de primària que és l’encarregada d’explicar al pacient com es col·loca i es retira l’aparell. Habitualment, registren unes set hores de son, de les 23 h a les 6 h. 

Aquesta prova és l’exploració més utilitzada per a l’estudi de l’apnea del son i consisteix en fer un monitoratge de les principals constants del sistema respiratori durant el descans del pacient. La poligrafia respiratòria domiciliària permet detectar el flux d’aire pel nas, el ronc, el moviment toràcic i abdominal, la saturació d’oxigen, el pols i la postura quan es dorm, dades indispensables per diagnosticar les alteracions respiratòries del son. 

Un cop fet l’estudi, se’ls programa una visita virtual amb el pneumòleg de la Unitat del Son, en un màxim de set dies, que els comunica el diagnòstic. Es poden trobar tres casuístiques: que la prova hagi sortit correcta i que, per tant, se li doni l’alta; que hi hagi una apnea del son a tractar i per tant es valora el tractament amb CPAP (pressió positiva contínua a la via respiratòria) i un seguiment amb la infermera o l’especialista de la Unitat del Son hospitalària, o que el diagnòstic no sigui del tot acurat, que falti informació essencial i s’hagi de fer la prova amb internament a l’Hospital. 

La Fundació actualment disposa de 5 aparells per fer les proves ambulatòries i de 2 més per a les proves amb internament que es continuen fent a l’Hospital d’Olot, concretament a la unitat 2. Aquesta dotació i l’autonomia de les infermeres de l’atenció primària incrementarà el nombre de proves anuals, reduirà la llista d’espera, evitarà desplaçaments i permetrà dedicar el temps a les polisomnografies en l’àmbit hospitalari. El 2023 es van fer a l’Hospital d’Olot unes 230 poligrafies ambulatòries. Es preveu que amb l’estudi a domicili des de l’atenció primària es pugui arribar a les 300. De moment, s’ha començat amb l’àrea bàsica de Sant Joan les Fonts, s’estendrà a la zona de la Vall d’en Bas-Hostoles el més aviat possible, amb l’objectiu final, a més llarg termini, d’implementar aquest sistema a tota la comarca. 

Les proves del son amb internament hospitalari

A banda de les proves ambulatòries, hi ha alguns casos que requereixen d’ingrés hospitalari perquè l’estudi sigui més acurat. Aquests estudis més complexes necessiten d’un control més estricte que assumeix la infermera de la Unitat del Son i, també les infermeres i els tècnics auxiliars d’infermeria del torn de nit de la Unitat 2. Els estudis pediàtrics, test de latències múltiples, test de manteniment de la vigília, alteracions de la motilitat, parasòmnies, titulacions manuals del CPAP o altres aparells de pressió positiva i altres alteracions respiratòries del son són alguns dels que requereixen ingrés hospitalari. Es calcula que anualment es podran fer uns 200 estudis d’aquest tipus. 

Les proves del son que necessiten hospitalització per les seves característiques específiques es fan des del mes de març a la unitat 2 de l’Hospital. S’han habilitat dues habitacions individuals on es fan aquestes proves dos dies a la setmana, els dilluns i els dimarts. Aquesta activitat amb internament ja s’havia fet fa anys a l’hospital i ara s’ha recuperat, cosa que evita haver-se de desplaçar a Girona.