Laboratori Clínic

El laboratori clínic de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa atén les necessitats analítiques i de transfusions dels pacients ingressats, útils per a la prevenció, diagnòstic, pronòstic i seguiment de malalties. Es fan anàlisis de bioquímica, microbiologia, hematologia, immunologia i genètica molecular.

*Totes aquestes àrees estan certificades amb la norma UNE-EN ISO 9001:2015

L’extracció de les mostres es realitza cada dia de 8h a 10h al consultori 12 de consultes externes de l’Hospital. A més, el laboratori es coordina amb l’atenció primària per dur a terme la presa de mostres i evitar desplaçaments.
El laboratori és un servei d’atenció continuada per donar resposta a les peticions d’urgències del centre.dom

– Mapa de processos  (L-ID-04002)

– Política de qualitat laboratori clínic (L-ID-05002)

Certificat ISO 9001:2015

EQUIP

Cap de servei
Ferran Soldevila Fàbrega

Capital humà assignat al servei
Facultatius especialistes en anàlisis
Mercè Casamitjana Nogué
Esther Sanfeliu Riera

Tècnics i tècniques de laboratori

Ester Escapa Busquets
Antònia Fernández
Mercè Franquesa Vernedas
Laura Herrera Jiménez
Cristina Juncà Piña
Carme Muntada Casadellà
Gerard Port Grabalosa
Noemí Romero Sarrià