Laboratori Clínic

El laboratori clínic de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa atén les necessitats analítiques i de transfusions dels pacients ingressats, útils per a la prevenció, diagnòstic, pronòstic i seguiment de malalties. Es fan anàlisis de bioquímica, microbiologia, hematologia, immunologia i genètica molecular.

*Totes aquestes àrees estan certificades amb la norma UNE-EN ISO 9001:2015

L’extracció de les mostres es realitza cada dia de 8h a 10h al consultori 12 de consultes externes de l’Hospital. A més, el laboratori es coordina amb l’atenció primària per dur a terme la presa de mostres i evitar desplaçaments.
El laboratori és un servei d’atenció continuada per donar resposta a les peticions d’urgències del centre.dom

– Mapa de processos  (L-ID-04002)

Política de qualitat laboratori clínic (L-ID-05002)

Certificat ISO 9001_2015

– Autorització administrativa Laboratori Clínic nº: P-4192

– Autorització administrativa Dipòsit de Sang n:P-1303

EQUIP

Cap de servei
Ferran Soldevila Fàbrega

Capital humà assignat al servei
Facultatius especialistes en anàlisis
Paula Gassiot Cordomí
Esther Sanfeliu Riera

Tècnics i tècniques de laboratori

Antònia Fernández
Mercè Franquesa Vernedas
Carla Jofre Gomez
Jenifer Jordano Martos
Yuting Ma
Carme Muntada Casadellà
Gerard Port Grabalosa
Jiandrey Valentina Trujillo Morales
Marta Teruel Salvador
Hajjia Boukrah
Alba Amieva Potrony

Contacte

Planta 0. Servei de Laboratori Clínic

Tel: 972 26 18 00 – extensió 6007
E-mail: laboratori@hospiolot.cat

Enllaços d’interès:

Consultar la pàgina web Lab Tests Online (LTO)