L’absentisme a Consultes Externes es redueix un 30% a l’Hospital d’Olot

Amb la posada en marxa dels avisos per SMS el 2018, s’ha de passat de 8.238 visites no presentades a 6.133 en un any.

Aquest canvi ha suposat disminuir l’enviament de cartes en paper, les trucades telefòniques, i fer una millor gestió interna de les visites i proves. 

Entre l’abril del 2017 i l’abril del 2018, 8.238 persones no es van presentar a la visita que tenien programada a Consultes Externes de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa d’un total de 83.628, un 9,85%. En el mateix període del 2018-2019, els usuaris que no s’han presentat a la consulta ha disminuït considerablement: 6.133 respecte de les 89.140 visites programades. Això representa un 6,85%.

Aquesta diferència es deu a la implementació dels SMS en recordatoris de visites a l’especialista el març del 2018 i que ha permès reduir l’absentisme en un 30,4%.

El 2017 s’havien de reprogramar de mitjana cada dia unes 22 visites; aquest 2018, en canvi, s’ha baixat a les 17. Aquesta reducció ha suposat una millor gestió interna de les tasques administratives: disminuir l’enviament de cartes en paper, reduir el nombre de trucades telefòniques i gestionar amb temps la reordenació de les agendes.

En el missatge que s’envia, l’Hospital d’Olot recorda el dia, l’hora i l’especialitat de la consulta i/o prova, i s’informa de la possibilitat de contestar el missatge en cas d’haver d’anul·lar la visita. Si no es pot assistir, és important respondre el missatge per tal de reordenar l’agenda i que un altre usuari pugui ocpuar aquella visita. Durant aquest primer any d’ús dels SMS s’han enviat 116.483 missatges referents a recordatoris i citacions de visita i 32.484 SMS pel que fa a proves diagnòstiques.

La gestió de manera més eficient dels recursos sanitaris és un dels objectius d’aquesta implantació, a més de fer més fluïda la comunicació amb usuaris i pacients.

Dades actualitzades 

Durant els primers dotze mesos de l’ús d’aquest sistema d’avisos per SMS, només 920 usuaris han notificat a l’Hospital que no volen rebre recordatoris ni citacions al seu telèfon mòbil. Això suposa un 2,13% dels pacients. Si un usuari o pacient no vol rebre aquests missatges ha de modificar les seves dades de contacte, i pot adreçar-se a qualsevol de les recepcions de l’Hospital.

És molt important disposar de les dades actualitzades per poder fer el correcte enviament dels missatges.