L’atenció primària de la Fundació, entre les millors valorades de Catalunya segons l’enquesta PLAENSA 2023

Les ABS de les Valls d’en Bas i Hostoles i Sant Joan les Fonts obtenen un 8,75 i un 8,58 respectivament,
mentre la mitjana a Catalunya és d’un 7,72.
En total es fan 22 preguntes i, en totes elles, les dues àrees bàsiques de la Fundació obtenen més d’un 80%
i una millor puntuació que la mitjana catalana. 

El Departament de Salut ha fet públics recentment els resultats del Pla d’enquestes de satisfacció de Catalunya (PLAENSA), que es van dur a terme a una mostra d’usuaris del CatSalut durant el 2023. Entre altres estudis realitzats, el Departament ha publicat la valoració de l’atenció primària (medicina general i infermeria) que inclou les ABS de la Fundació: Sant Joan les Fonts i Valls d’en Bas i Hostoles. Es valoren aspectes com la satisfacció i fidelitat, l’accessibilitat, la informació i comunicació, el tracte i els professionals, el confort i els espais i la coordinació. L’atenció primària de la Fundació es posiciona per sobre la mitjana catalana (7,72).

L’ABS de Sant Joan les Fonts obté una puntuació de satisfacció de 8,58 i un 97,8% afirmen que tornarien al mateix centre. Sant Joan les Fonts obté valor d’excel·lència en 17 preguntes de 20. Els ítems que es valoren per sota del 90% són: la facilitat pel dia de la visita (83,4%), la puntualitat per entrar a la consulta (85%) i si pot donar la seva opinió (89,7%). Respecte la mitjana de Catalunya, l’ABS de Sant Joan les Fonts obté una diferència significativa de signe positiu en 10 ítems. A més, en 17 d’aquestes 20 valoracions ha millorat respecte els resultats del 2022. 

Per la seva banda, l’atenció primària de les Valls d’en Bas i Hostoles obté una puntuació de satisfacció de 8,75. És més, un 96,3% afirmen que tornarien a venir al mateix centre en una altra circumstància. La Vall d’en Bas obté un valor d’excel·lència en 18 preguntes de 20. Els ítems es valoren per sota del 90% són: la facilitat pel dia de visita (84,9%) i la puntualitat per entrar a la consulta (83%). Respecte les enquestes del 2022 sobre l’atenció primària, l’ABS de les Valls d’en Bas i Hostoles ha millorat la seva puntuació en tots els ítems excepte un: la puntualitat a l’hora d’entrar a consulta. En aquest punt s’ha obtingut un 83% aquest 2023, respecte el 87,9% del 2022; tot i això, està vint-i-un punts per sobre la mitjana catalana (66,9%). 

Què és el Pla d’enquestes de satisfacció de Catalunya?

El Pla d’enquestes de satisfacció de Catalunya és una eina d’avaluació pròpia del Servei Català de la Salut amb més de deu anys de funcionament i consolidació. 

L’opinió expressada per la ciutadania ofereix una informació essencial per conèixer el funcionament dels serveis sanitaris des del seu punt de vista i constitueix un instrument de participació d’aquesta en la millora de la qualitat de l’assistència sanitària. Actualment s’elaboren estudis en diferents àmbits: assistència sanitària telefònica 061 Salut Respon, atenció primària, atenció hospitalària amb internament, atenció a la salut mental ambulatòria i amb internament, atenció sociosanitària amb internament, atenció urgent hospitalària, atenció especialitzada ambulatòria, atenció al procés de l’embaràs, del part i del puerperi, transport sanitari no urgent, qualitat del servei de recepta electrònica, qualitat del servei d’oxigenoteràpia a domicili, teràpies de pressió positiva contínua en vies respiratòries, atenció a la rehabilitació ambulatòria i cirurgia major ambulatòria. 

Per consultar la metedologia seguida i la resta de dades referents a l’atenció primària de la Fundació es pot accedir a la pàgina web de Salut