L’atenció primària de la Fundació, per sobre la mitjana catalana segons l’enquesta PLAENSA 2018

Les ABS de la Vall d’en Bas-Hostoles i Sant Joan les Fonts obtenen un 8’55 i un 8’71 respectivament, respecte un 7’87 de mitjana de l’atenció primària a Catalunya

El Departament de Salut ha fet públics recentment els resultats del Pla d’Enquestes de Satisfacció de Catalunya (PLAENSA), que es van realitzar a una mostra d’usuaris del CatSalut durant el 2018.

Entre altres estudis realtizats, el Departament ha publicat la valoració de l’atenció hospitalària amb internament, que afecta a l’Hospital d’Olot, i l’atenció primària (medicina general i infermeria) que inclou les ABS de Sant Joan les Fonts i la Vall d’en Bas-Hostoles.

L’atenció primària de la Fundació es posiciona per sobre la mitjana catalana (7’87). L’ABS de Sant Joan les Fonts obté una puntuació de satisfacció de 8’71 i, un 93’7% afirmen que tornarien al mateix centre.

Sant Joan les Fonts obté valor d’excel·lència en 17 preguntes de 20. Els ítems que es valoren per sota del 90% són: la facilitat pel dia de la visita (88’8%), l’atenció rebuda al CAP fora de l’horari habitual (87’9%) i la puntualitat per entrar a la consulta (81%).

Respecte les últimes enquestes PLAENSA sobre atenció primària del 2016, l’ABS de Sant Joan les Fonts ha millorat la seva puntuació en 7 ítems: el soroll (98’8%), el temps que triguen quan truca per telèfon (98%), el tracte personal del taulell (95%), la facilitat pel dia de la visita (88’8%), l’atenció rebuda al CAP fora de l’horari habitual (87’9%) i la puntualitat per entrar a la consulta (81%). El setè punt que s’ha millorat és si l’equip assistencial l’ajuda a mantenir o controlar l’estat de salut (98’7%), una pregunta que s’ha incorporat al qüestionari d’aquest 2018.

Per a la seva banda, l’atenció primària de la Vall d’en Bas-Hostoles obté una puntuació de satisfacció de 8’55. És més, un 93,8% afirmen que tornarien a venir al mateix centre en un altra circumstància.

La Vall d’en Bas obté valor d’excel·lència en 18 preguntes de 20. Els ítems que es valoren per sota del 90% són: l’atenció rebuda al CAP fora de l’horari habitual (88’1%) i la puntualitat per entrar a la consulta (85%).

Respecte les enquestes del 2016 sobre l’atenció primària, l’ABS de la Vall d’en Bas-Hostoles ha millorat la seva puntuació en 7 ítems: el soroll (98’7%), el temps que triguen quan truca per telèfon (97’8%), el tracte del personal del taulell (93’8%), la facilitat pel dia de la visita (93’8%), l’atenció rebuda al CAP fora de l’horari habitual (88’1%) i la puntualitat per entrar a la consulta (85%). El setè punt que s’ha millorat és si l’equip assistencial l’ajuda a mantenir o controlar l’estat de salut (98’7%), una pregunta que s’ha incorporat al qüestionari d’aquest 2018.

Pla d'Enquestes de Satisfacció de Catalunya, PLAENSA 2018

El Pla d’Enquestes de Satisfacció de Catalunya és una eina d’avaluació pròpia del Servei Català de la Salut amb més de deu anys de funcionament i consolidació.

L’opinió expressada per la ciutadania ofereix una informació essencial per conèixer el funcionament dels serveis sanitaris des del seu punt de vista i constitueix un instrument de participació d’aquesta en la millora de la qualitat de l’assistència sanitària.

Per consultar la metodologia seguida i la resta de dades referents a l’atenció primària de la Fundació es pot accedir a la pàgina web del CatSalut.