L’equip de PADES de la Fundació Hospital d’Olot inicia el treball amb telemedicina amb pacients de cures pal·liatives

  • La telemedicina amb els pacients pal·liatius permet realitzar videoconferències, controlar les constants amb un braçalet d’activitat i comparar setmanalment els símptomes amb un test on-line
  • El programa servirà per realitzar un assaig clínic previst de finalitzar el 2020 i analitzarà l’efectivitat de la telemedicina en el control simptomàtic en aquest tipus de pacients

L’equip del Programa d’Atenció Domiciliària, Equips de Suport (PADES) de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa ha incorporat a les seves tècniques diàries de treball la telemedicina, per tractar amb pacients de cures pal·liatives. Fins ara, el contacte amb el malalt i la prescripció del tractament es feia amb visites presencials i via telefònica; des d’aquest estiu, el servei s’amplia i se li ofereix al pacient una tauleta tàctil i un braçalet d’activitat que permet complementar l’atenció convencional. L’adhesió al programa és totalment voluntària.

La telemedicina amb pacients pal·liatius s’utiltiza per realitzar videoconferències, controlar i comparar diàriament les constants amb un braçalet d’activitat i, mitjançant un test on-line basat en mètode d’Edmonton, mesurar i valorar cada setmana aspectes com el dolor, el cansament, les nàusees o l’estat d’ànim.

L’objectiu de l’equip és utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per millorar el servei i poder arribar a més pacients, tenint en compte que l’extensió a la qual dona cobertura l’equip de PADES és d’àmbit comarcal, des de Besalú fins a Les Planes d’Hostoles. Actualment, l’equip de PADES de la Fundació està format per un metge/essa, un infermer/a, un treballador/a social i un psicooncòleg/òloga que estan en constant coordinació amb els equips d’atenció primària.

En derivar un pacient a PADES, l’equip fa una primera visita al domicili i una entrevista al malalt, és en aquesta primera visita on es presenta la telemedicina, un recurs més d’intercanvi d’informació entre ell i els professionals sanitaris. Si el pacient accepta aquest reforç es realitza una segona visita on se li fa entrega del braçalet d’activitat i se li ofereix la tauleta tàctil des d’on es realitzaran les videconferències i contestarà una sèrie de qüestionaris sobre els seus símptomes on-line. Aquestes eines facilitaran la feina de monitorització dels professionals sanitaris i els permetrà fer una recollida de dades més exhaustiva i tenir més capacitat de reacció si algun paràmtre no és correcte.

El PADES no només acull pacients oncològics (70%), sinó que també tracta pacients amb malalties cròniques avançades (MACA), que suposen un 30% del total. Anualment, el PADES dona suport i tractament a 120 malalts i de mitjana diària dona assistència a uns 25 pacients. D’aquests que actualment té el servei n’hi ha dos que ja s’han adherit al programa de telemedicina; tot i haver-hi la possiblitat d’ampliar-ho fins a 10 malalts simultàniament.

La telemedicina i l’atenció domiciliària garanteixen un seguiment més exhaustiu i continu dels malalts crònics, en aquest cas dels pacienets de cures pal·liatives.

El PADES, Programa d'Atenció Domiciliària, Equips de Suport

El PADES o Programa d’Atenció Domiciliària, Equips de Suport són equips sanitaris de valoració i suport a domicili. Donen suport a l’atenció primària al domicili en aquells casos complexos que es beneficien de la interdisciplinarietat i l’especialització. A més de realitzar l’atenció integral directa, tenen un paper important en la gestió de casos complexos i en la coordinació de recursos entre nivells assistencials.

Aquest recurs està format per equips interdisciplinaris de professionals especialitzats formats per graduats en medicina, en infermeria, en treball social i en psicologia. L’equip vetlla perquè el pacient rebi en tot moment l’assistència que li cal en el lloc adequat. L’equip de PADES que gestiona la FHOCG forma part del Servei de Medicina Interna i Atenció a la Cronicitat, que actua a la comarca de la Garrotxa des de Besalú fins a Les Planes d’Hostoles.

Estudi finançat per la
Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI)

L’ús de la telemedicina en pacients pal·liatius també serà objecte d’estudi per part del Servei de Medicina Interna de l’Hospital d’Olot. Actualment hi ha estudis que han demostrat la utilitat de la telemedicina en pacients pal·liatius oncològics, però no en persones amb malaltia crònica avançada (MACA) amb necessitat d’atenció pal·liativa. L’equip de PADES de l’Hospital d’Olot ha iniciat un assaig clínic per analitzar l’efectivitat de la telemedicina en el control simptomàtic en aquest tipus de pacients.

L’estudi, que té una durada prevista de 2 anys, està finançat per la Sociedad Española de Medicina Interna (FESEMI), que va concedir a l’equip de PADES la beca per investigació en pacients crònics de 2017, per un import de 22.000€.