La Comarca


Les carmelites vedrunes deixen Olot (reportatge del periodista i historiador Josep Murlà)