Les cesàries programades a l’Hospital d’Olot podran tenir un acompanyant

Des del mes de setembre, l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa ofereix la possibilitat a les mares de tenir la presència de la parella o acompanyant durant la cesària programada. Un servei que dóna resposta al reclam, durant anys, de famílies que demanaven aquesta possibilitat a l’Hospital d’Olot.

Aquest nou servei, que s’ofereix a les dones que han de parir mitjançant una cesària programada, és una iniciativa conjunta d’obstetres i llevadores, amb el suport dels Serveis d’Anestèsia i Pediatria. De moment, i des del passat 21 de setembre, s’han realitzat tres cesàries amb acompanyant i es preveu que a partir del 2017 se’n facin unes 10 l’any.

Tot i existir aquesta possibilitat, hi ha casos específics en què la dona no pot estar acompanyada durant la cesària a quiròfan. En cas de ser una cesària urgent, la possibilitat que la pacient o el nadó tinguin un risc més elevat de complicacions durant la cesària o el fet que l’acompanyant no accepti les recomanacions i normes prèviament explicades, són les principals raons que poden privar la dona d’estar acompanyada.

Disminuir l’angoixa i millorar l’establiment i manteniment de la lactància materna són alguns dels beneficis que pot tenir la dona en rebre aquest acompanyament, els mateixos que es gaudeixen en un part vaginal. Els beneficis pel nadó vénen donats, no tant per la presència de l’acompanyant, sinó pel contacte pell a pell amb la mare tota l’estona. Això permet al nadó tenir més estabilitat cardiopulmonar, gaudir d’una adaptació més fisiològica i disminuir l’estrès i el plor.

La cesària programada

El part per cesària és una cirurgia que permet el naixement del nadó. El nadó es treu a través de l’abdomen de la mare.

El procediment a seguir és diferent que el d’un part vaginal. El dia de la cesària programada la dona ingressa a la sala de parts, a l’hora establerta, i un cop realitzat l’ingrés i la preparació necessària es procedeix a la identificació i preparació de l’acompanyant.

Un cop la dona és traslladada a quiròfan, l’auxiliar de sala de parts i/o llevadora guia l’acompanyant fins a quiròfan. És el moment en què se l’indica l’entrada a quiròfan, el lloc que ha d’ocupar i les condicions amb què ha d’estar-hi present.

Un cop finalitzada la intervenció, si no hi ha complicacions, la dona, l’acompanyant i el recent nascut són traslladats de nou a sala de parts, on hi estan unes dues hores abans de ser traslladats a l’habitació. La recuperació d’una cesària programada es preveu de 3 o 4 dies.

PLAENSA 2016, les dades en referència a l’embaràs, part i puerperi

El Pla d’enquestes de satisfacció de Catalunya PLAENSA és una eina d’avaluació pròpia del Servei Català de la Salut amb més de deu anys de funcionament i consolidació.

L’opinió expressada per la ciutadania ofereix una informació essencial per conèixer el funcionament dels serveis sanitaris des del seu punt de vista i constitueix un instrument de participació d’aquesta en la millora de la qualitat de l’assistència sanitària.

A l’última enquesta de satisfacció de l’embaràs, part i puerperi obtenim una puntuació mitjana de satisfacció de 8,48 sobre 10, que millora en relació a la puntuació de l’any 2013 (8,43) i que és superior a la de Catalunya (8,30).

Per consultar la metodologia seguida i la resta de dades referents a l’embaràs, part i puerperi de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa es pot accedir al web del CatSalut .