L’exposició Tòxics (in)visibles, a l’Hospital d’Olot

L’exposició convida a reflexionar sobre els tòxics perillosos que tenim al nostre entorn i com afecten a la societat
Es pot veure al vestíbul de l’Hospital del 12 de març al 7 d’abril

La Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa i l’Institut de Cultura d’Olot porten al vestíbul del centre sanitari l’exposició Tòxics (in)visibles, que es podrà veure del 12 de març al 7 d’abril.

Vivim en un món tòxic, ho sabem, però seria molt difícil posar-se d’acord sobre quins són els tòxics més perillosos, quina és la seva toxicitat, quins riscs representen per a les persones o per al medi o quines serien les mesures que s’haurien d’adoptar per evitar els danys i minimitzar els riscs futurs.

Tòxics (in)visibles és una invitació a reflexionar sobre la complexitat dels processos que intervenen en l’establiment de la toxicitat d’una substància. A través del mercuri, l’amiant, els plaguicides i els fums contaminants l’exposició indaga en el caràcter contingent i socialment construït de la toxicitat per revelar alguns dels mecanismes a través dels quals els diversos protagonistes, sota la pressió de forts interessos polítics, econòmics i acadèmics, interaccionen per donar visibilitat a la toxicitat d’una substància o, al contrari, per invisibilitzar-la, mitjançant la producció activa d’ignorància sobre els seus efectes en la salut i el medi ambient.

Els exemples mostren també que la gestió del risc tòxic està marcada per forts desequilibris entre productors i víctimes, la qual cosa fomenta el desenvolupament de formes de violència lenta, i sovint invisibilitzada, contra grups socialment desfavorits.

Mitjançant una doble mirada, històrica i artística, Tòxics (in)visibles ofereix clausper a desemmascarar els conflictes socials que s’amaguen darrere de la invisibilitat dels tòxics.