L’Hospital d’Olot adapta el sistema de comunicació SAAC pels pacients amb dificultats d’expressió

  • Els pacients que tenen dificultat per comunicar-se suposen un 35% dels usuaris del Servei de Logopèdia
  • L’eina l’utilitzen professionals per relacionar-se amb pacients que pateixen lesions neurològiques, malalties neurodegeneratives, infants amb dificultats d’adquisició del llenguatge, entre d’altres patologies

Juliol 2018. L’Hospital d’Olot actualitza el que s’anomena SAAC, sistemes argumentatius i alternatius de comunicació, per relacionar-se amb usuaris i pacients que no es poden comunicar de manera oral o que ho fan de forma deficitària. El Servei de Logopèdia ha actualitzat el SAAC que ja s’utilitzava a l’antic Hospital Sant Jaume, l’ha ampliat i l’ha adaptat al català, castellà, anglès i àrab.

Actualment, un 35% dels pacients que assisteixen al Servei de Logopèdia de l’Hospital d’Olot tenen dificultats per comunicar-se i fer-se entendre. Les patologies més habituals que dificulten l’entesa amb aquests pacients són les malalties neurodegeneratives (Parkinson, Alzheimer, Esclerosi Múltiple…), lesions neurològiques adquirides (ictus, traumatisme carnioencefàlic…), persones amb un grau elevat de sordesa o infants amb dificultats per adquirir el llenguatge; també s’utilitza amb nouvinguts o estrangers que no entenen el català ni el castellà. Per aquestes persones s’ha adaptat el material gràfic a l’anglès i a l’àrab.

El SAAC, que no deixa de ser material gràfic i visual, conté informació com les parts del cos (per afavorir l’entesa entre metge i pacient), medicació i cures (eina pel personal d’infermeria), proves mèdiques, espais de l’hospital o aspectes més bàsics com la roba i els àpats, sobretot pensat pels pacients hospitalitzats.

En un inici, el nou SAAC s’utiltizarà en format paper a rehabilitació i a les quatre unitats d’hospitalització i més endavant es preveu tenir-ne també a consultes externes i urgències. Des de qualsevol punt de l’hospital, també es podrà consultar digitalment.

L’actualització del manual l’ha dut a terme el Servei de Logopèdia de la Fundació amb el suport dels alumnes del cicle formatiu de grau superior d’integració social de l’Institut Montivili de Girona.

Què és la logopèdia?

La logopèdia és una professió sanitària reconeguda i regulada per la LOPS (Llei 44/2003 de 21 de novembre d’Ordenació de Professions Sanitàries) que s’ocupa de la prevenció, detecció, avaluació, diagnòstic i tractament de les alteracions de la comunicació i funcions associades mitjançant tècniques terapèutiques pròpies de la seva disciplina.

Els logopedes treballen en serveis sanitaris, sociosanitaris, educatius i també per compte propi. Atenen a població de totes les edats sigui quina sigui la causa de les seves dificultats de comunicació i funcions associades.