L’Hospital d’Olot assumeix totes les proves radiològiques de la Garrotxa

El Servei de Diagnòstic per la Imatge de l’Hospital d’Olot assumeix des de fa uns mesos les radiografies i els TAC de les ABS d’Olot i Besalú. 

A partir de l’1 de març, també s’incorpora una nova tècnica a l’Hospital: l’ortopantomografia, una radiografia bucodental.

El Servei de Diagnòstic per la Imatge de la F. Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa assumirà a partir de l’1 de març tota la radiologia simple i els TAC de les ABS d’Olot i Besalú; a més d’incorporar una nova tècnica a l’Hospital, l’ortopantomografia, una radiografia bucodental, que fins ara es feia al CAP d’Olot.

Aquestes accions, centrades en la millora de l’accessibilitat i la reducció dels temps d’espera, són fruit de l’Aliança Estratègica establerta entre la F. Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa i l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), empresa pública del CatSalut, que té com a finalitat la prestació dels serveis sanitaris diagnòstics i terapèutics en la forma més beneficiosa per a la ciutadania tant en termes assistencials com de qualitat, d’entorn, de confort i d’optimització dels dispositius a l’abast.

Fins fa uns mesos els usuaris de les ABS d’Olot i Besalú havien de desplaçar-se a l’Hospital Santa Caterina de Salt per fer-se un TAC. Des de l’agost, fruit d’un conveni amb l’IDI (Institut de Diagnòstic per la Imatge), podran fer-ho a l’Hospital d’Olot. Aquest també és el cas de les radiografies, que fins al mes d’octubre es feien al CAP d’Olot i que ja es fan a l’Hospital. Els usuaris de les altres ABS de la Garrotxa, Sant Joan les Fonts i la Vall d’en Bas, ja es dirigien a l’Hospital d’Olot per fer-se la prova.

Increment d’activitat 

A partir de l’1 de març, l’ampliació d’activitat a Diagnòstic per la Imatge també es veu incrementada per una nova tècnica radiològica a l’Hospital: l’ortopantomografia. Es tracta d’una radiografia panoràmica que mostra en una sola placa totes les dents i l’os que les envolta, la qual cosa aporta informació addicional sobre les dents i els teixits, i les estructures que les suporten. L’aparell per realitzar-les s’han instal·lat aquest 2019.

Aquesta activitat suposa per a l’Hospital d’Olot un increment d’unes 4.000 radiografies, uns 240 TACs i unes 2.000 ortopantomografies anuals.

Amb aquests canvis s’unifiquen els serveis públics de radiologia de la Garrotxa en un únic centre: l’Hospital d’Olot.

Segon conveni amb l’IDI en 5 anys

En el marc de l’Aliança Estratègica, el centre ja va arribar a un acord amb l’IDI que permetia realitzar TACs urgents les 24 hores del dia i els 365 dies l’any a l’Hospital d’Olot. És a dir, el TAC es fa a Olot, s’envia telemàticament al radiòleg de guàrdia de l’IDI i aquest comunica ràpidament el diagnòstic al metge de l’Hospital d’Olot.

Abans d’aquest acord, quan es feia una exploració urgent els caps de setmana o a les nits, el pacient s’havia de desplaçar fins a l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona. Durant el 2018 s’han fet 575 proves de telediagnòstic, que han evitat desplaçaments a usuaris i pacients d’urgències.

L’aliança també contempla facilitar la transmissió de coneixements i potenciar la millora professional en el diagnòstic per la imatge i la medicina nuclear. En aquest sentit, professionals de l’Hospital d’Olot i l’IDI-Girona ja han iniciat activitats de formació, sessions clíniques i discussió de casos clínics, com també la realització de tècniques conjuntes segons nivells de complexitat.