L’Hospital d’Olot i l‘Associació Contra el Càncer a Girona signen un conveni per al servei de voluntariat hospitalari 

Els voluntaris acompanyaran els pacients oncològics i faran assessorament de les ajudes tècniques necessàries per al domicili, entre altres tasques. 

La Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa i l’Associació Contra el Càncer a Girona han signat un conveni per instaurar el programa de voluntariat hospitalari al centre. Es tracta d’un projecte perquè els pacients oncològics i familiars ingressats a les unitats puguin disposar d’un acompanyament dels voluntaris amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida durant el procés de la malaltia. 

Aquest acompanyament té un caràcter transversal: acompanyar el malalt oncològic i la seva família, recolzar el cuidador primari en cas de necessitat, donar suport emocional al pacient i la seva família, oferir assessorament d’ajudes tècniques pel domicili (llits articulats, cadires de rodes, butaques o d’altres), tirar endavant activitats d’animació i entreteniment, i fer la derivació a professionals en cas de detectar situacions i necessitats que requereixen la intervenció de personal especialitzat. 

Tots els voluntaris reben una formació prèvia i tenen a l’abast totes les eines necessàries per poder fer acompanyaments de qualitat i ajustats a les necessitats de cada pacient i familiar. A més, estan acompanyats i sota la supervisió constant dels coordinadors de voluntariat hospitalari.