L’Hospital d’Olot i l’Hospital Clínic de Barcelona signen un conveni per millorar l’atenció dermatològica a la comarca

L’aliança estratègica entre ambdós hospitals resoldrà les necessitats assistencials en l’àmbit de la dermatologia i
la teledermatologia. 
El conveni de col·laboració és de 4 anys, prorrogables, i respon a la manca de dermatòlegs al sistema de salut. 

L’Hospital d’Olot i l’Hospital Clínic de Barcelona han signat un conveni per garantir i millorar l’atenció dermatològica a la Garrotxa. Aquesta col·laboració permetrà ampliar les prestacions d’aquesta especialitat al centre i agilitzar la valoració del dermatòleg. En definitiva, permetrà millorar l’atenció al pacient. 

Això es farà principalment utilitzant l’eina de teledermatologia, a través de la qual es coordinaran els metges de l’atenció primària de la comarca, els especialistes de l’Hospital d’Olot i els dos dermatòlegs de l’Hospital Clínic. En aquests moments, l’Hospital d’Olot ja té implantada la teledermatologia com a eina de gestió de les visites en casos molt concrets i puntuals. A partir d’ara s’estendrà aquesta tecnologia, principalment en les primeres visites, i així millorarà el temps de resposta de l’especialista

El protocol aprovat pels dos centres marca que la derivació al servei de dermatologia de l’Hospital d’Olot es farà inicialment a través del sistema de teledermatologia. El metge de família farà servir una aplicació mòbil per fer les fotografies als punts del cos del pacient que l’especialista ha de valorar. En un màxim de quinze dies l’equip de dermatòlegs, des de l’Hospital Clínic, valorarà la consulta i resoldrà si el pacient s’ha de dirigir de nou al metge de família per tal de fer el seguiment i el tractament des d’allà, o bé si cal una visita presencial al dermatòleg, que es faria a Olot. Aquestes imatges que extreguin els metges de capçalera quedaran integrades a la històrica clínica del pacient. 

El conveni es va signar el passat dilluns 21 de març i es preveu que durant el mes d’abril es treballi el pla formatiu, conjuntament amb l’atenció primària de la Garrotxa, per dur a terme aquestes interconsultes i visites a distància. Aquesta formació en dermatologia serà continuada pels metges de família de la Garrotxa al llarg del temps i comportarà un benefici tant pel que fa als coneixements com a l’assistència. La previsió és que a principis d’estiu ja sigui una realitat. 

L’Hospital Clínic ja ha aplicat amb èxit aquest model al seu centre i, recentment, també ha començat a treballar-lo a la Regió Sanitària de Girona amb la Fundació Salut Empordà de Figueres.