L’Hospital d’Olot incorpora una unitat de diatèrmia que permet els procediments endoscòpics complexos

L’endoscòpia digestiva és un procediment medicoquirúrgic en constant evolució que permet el diagnòstic i
el tractament de lesions gastrointestinals. 
L’adquisició d’un nou aparell a l’àrea de procediments possibilita fer aquest dipus de tractaments al centre i evitar
la derivació a Girona. 

L’endoscòpia digestiva és un procediment medicoquirúrgic en constant evolució. En l’actualitat és el procediment d’elecció per al diagnòstic i el tractament d’algunes lesions gastrointestinals. L’aplicació de tècniques terapèutiques en l’endoscòpia digestiva permet el tractament de les neoplàsies colòniques en una fase precoç, així com la teràpia hemostàtica de lesions sagnants en casos d’hemorràgia digestiva. Aquestes tècniques són possibles gràcies a una eina clau: la unitat de diatèrmia. 

L’Hospital d’Olot ha adquirit recentment una unitat de diatèrmia d’última generació que permet fer els procediments endoscòpics complexos amb més precisió i seguretat. També farà possible el tractament de lesions vasculars o canvis post-radioteràpia mitjançant l’ús de la teràpia amb gas argó (Argon Plasma Coagulation), fet que evita la derivació d’aquests pacients als centres de referència, principalment a l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona. 

Aquest tipus de proves i tècniques són altament beneficioses per als pacients: hi ha menys risc de perforació; hi ha la possibilitat de resecció de lesions neoplàsiques colòniques de gran mida i així s’evita la progressió cap a un possible càncer de còlon, i també hi ha l’opció d’aplicar la teràpia amb gas argó en lesions sagnants tals com la proctitis ràdica o les lesions vasculars (angiodisplàsies), per reduir el risc d’anèmia per pèrdues digestives i millorar la qualitat de vida dels pacients. 

Aquestes noves tècniques, que ja s’estan duent a terme a l’Hospital d’Olot, poden suposar que, cada any, una vintena de pacients evitin desplaçar-se a Girona. 

L’equip de digestòlegs i d’infermeria de l’àrea de procediments són els responsables de realitzar aquestes tècniques. El Servei de l’Aparell Digestiu que dona assistència a l’Hospital d’Olot són professionals de l’Institut Català de la Salut que desenvolupen la seva activitat entre l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona, l’Hospital Santa Caterina de Salut i el nostre centre, fruit d’una aliança estratègica. El Servei treballa com un sol equip amb diferents centres hospitalaris i és el servei de referència per a tota la patologia digestiva urgent i d’alta complexitat de la Regió Sanitària de Girona, la qual cosa suposa ser la referència per a una població d’uns 800.000 habitants.