L’Hospital d’Olot instal·la plaques fotovoltaiques i punts de recàrrega per a vehicles elèctrics

La inversió ha anat a càrrec de l’empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU,
propietària de l’edifici de l’Hospital. 
És una aposta amb la qual es vol guanyar autosuficiència energètica, reduir l’impacte ambiental derivat del consum d’electricitat
i estalviar costos. 

Sobre la coberta principal de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, s’han instal·lat 400 plaques per generar energia fotovoltaica. Amb una potència instal·lada de 222,85 kWp de generació fotovoltaica en modalitat d’autoconsum, el parc solar permetrà autogenerar un 6% de l’energia que actualment consumeix el centre i reduir 79,29 tones de Co2. 

El cost d’aquesta primera fase ha estat de 248.000 € i es calcula que suposarà un estalvi econòmic anual de 45.000 €. Aquesta inversió ha estat possible gràcies a l’empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, propietària de l’edifici de l’Hospital. 

És la primera de les tres fases previstes. En la segona es preveu un desplegament de 200 kWp de generació fotovoltaica sobre les quatre ales de la coberta de l’Hospital (sobre les unitats d’hospitalització), i en la tercera s’aprofitarà la zona d’aparcament d’urgències per col·locar-hi unes marquesines amb plaques fotovoltaiques al damunt. 

El Sistema d’Informació Energètica (SIE) permetrà fer un seguiment en temps real de l’estat i producció de la instal·lació oferint comparatives amb l’històric, alertes per baixades sobtades de producció, manteniment predictiu, etc. Així mateix, permetrà fer un càlcul del balanç energètic i d’estalvi econòmic i mediambiental generat en tot l’edifici. 

El projecte d’implantació d’energies renovables a l’Hospital és una aposta amb la qual es vol guanyar autosuficiència energètica, reduir l’impacte ambiental derivat del consum d’electricitat i estalviar costos

Estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics

L’aposta pel medi ambient va més enllà de les plaques fotovoltaiques. En aquesta primera fase també s’han instal·lat a l’Hospital d’Olot 12 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics: 4 al pàrquing de professionals per a flota i personal treballador, i 8 al pàrquing d’urgències per a usuaris i pacients. Ambdós punts comptaran amb una potència de 7,4 kW. 

Les estacions de recàrrega encara no estan en funcionament, tot i que es preveu que funcionin ben aviat. El plantejament és que la gestió es faci amb una App i que el cost per a usuaris sigui segons preu de mercat, mentre que als professionals se’ls cobrarà un preu més reduït. Aquesta acció s’alinea amb el Pla de desplaçament d’empresa aprovat el 2021 per potenciar una mobilitat verda i fer més sostenible l’accés amb vehicle privat al centre. 

La situació actual: mateix consum, més cost

L’electricitat representa vora el 55% de l’energia que consumeix l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa; l’altre 45% és gas natural. De fet, aquest 2022 s’han consumit 4.840.946kWh d’energia elèctrica i 4.034.967kWh de gas natural. Aquest consum s’associa principalment a l’enllumenat, els sistemes d’informació, els equips mèdics i la refrigeració/calefacció. Des del trasllat al nou Hospital, l’any 2014, el consum d’energia ha estat sempre molt similar, sense gaires oscil·lacions (vegeu gràfic 1). 

Pel que fa als costos, s’han incrementat durant els darrers anys. Si el 2019 la factura elèctrica pujava a 632.198,81 €, aquest 2022 ha augmentat fins a 1.621.194,99 € amb consums molt similars. Els costos totals van arribar quasi als 2 milions d’euros l’any 2022 (vegeu gràfic 2).