L’Hospital d’Olot recordarà les visites i proves diagnòstiques mitjançant un SMS als seus usuaris

Aquest abril l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa es dotarà d’un sistema d’avisos per SMS amb l’objectiu de millorar i fer més fluida la comunicació amb els seus usuaris i pacients.

Inicialment s’utilitzaran els SMS per recordar hores de visita a consultes externes i realització de proves diagnòstiques, de manera que el pacient rebrà un missatge amb el dia i hora assignat, que haurà de respondre amb un “no” només en el cas que no pugui venir. Aquest missatge el rebrà 5 dies abans de la visita o prova diagnòstica.

D’aquesta manera, si l’usuari ha comunicat que no vindrà a la cita, els Serveis d’Admissions i Consultes Externes podran reprogramar les agendes dels professionals i serveis per optimitzar-les al màxim i donar una atenció més personalitzada als pacients. Aquestes reassignacions suposaran, de manera directa, reduir lleugerament les llistes d’espera en aquests casos i gestionar de manera més eficient els recursos sanitaris.

El missatge que l’usuari rebrà cinc dies abans de la visita o prova serà:

FHOCG (170023) F.X.C., recordi: TAC a DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE el 20/10/18 09:20. RECORDI PREPARACIÓ. Si no pot assistir respongui no al missatge.

Més endavant, en una segona fase, també s’enviarà per SMS les citacions per realitzar-se proves diagnòstiques tant a consultes com a diagnòstic per la imatge amb les recomanacions a seguir o el tipus de preparació prèvia a realitzar.

El 2017 un 10% de les visites a consultes externes no es van acabar realitzant perquè l’usuari no es va presentar.

És molt important disposar de les dades actualitzades per poder fer el correcte enviament dels missatges. Si un usuari o pacient no vol rebre aquests recordatoris via SMS pot adreçar-se a qualsevol de les recepcions de l’hospital.

NdP L’Hospital d’Olot recordarà les visites i proves mitjançant un sms