L’Hospital d’Olot recupera algunes intervencions quirúrgiques i preveu una tornada gradual de l’activitat

A partir del 4 de maig es reiniciaran aquelles intervencions no ajornables, principalment de pacients oncològics.
A l’atenció primària de la Fundació es començaran a fer algunes visites presencials prioritzant aquelles urgents i el seguiment de malalties cròniques.

Després de la reorganització que es va dur a terme en el seu dia a l’àrea quirúrgica de l’Hospital d’Olot per poder donar resposta als pacients en estat més greu de COVID-19, ara es comença a recuperar de forma progressiva l’activitat quirúrgica, prioritzant la no ajornable, principalment la de pacients oncològics.

A causa de la crisi sanitària provocada pel COVID-19 es va habilitar de manera provisional l’àrea de reanimació post quirúrgica de l’Hospital per poder donar l’atenció necessària als pacients en estat més crític que requerien ventilació mecànica. En total es van habilitar quatre llits que han acollit un total d’11 pacients des de l’inici de la pandèmia. Actualment, i des del 9 d’abril, no s’ha comptabilitzat l’ingrés de cap pacient de gravetat que requerís ventilació mecànica. Aquesta unitat per atendre pacients crítics es manté, però a partir d’aquest mes de maig s’ubicarà a la zona d’urgències.

Fins ara, el pacient que se l’operava d’urgència feia la reanimació post quirúrgica al mateix quiròfan. A partir d’ara, i després dels treballs de neteja i desinfecció pertinents, l’àrea de reanimació recuperarà el seu ús habitual. L’activitat quirúrgica programada es farà a un dels quiròfans i se’n prepararà un segon per l’activitat urgent.

D’aquesta manera es podran començar a fer més intervencions quirúrgiques no ajornables, i continuar, com fins ara, donant resposta a les urgències. Aquesta recuperació de l’activitat anirà totalment lligada a l’evolució de la pandèmia.

La recuperació de l’activitat a consultes externes, hospital de dia mèdic i quirúrgic, diagnòstic per la imatge o rehabilitació es preveu fer també de manera gradual i iniciar-la a mitjans de maig. El fet de començar a activar aquest tipus d’activitat presencial obligarà a prendre un seguit de mesures i precaucions per tal de seguir garantint la seguretat tant dels pacients com dels professionals que facin l’assistència.

Priorització de visites a l’atenció primària

Si l’evolució de la pandèmia ho permet, a partir del 4 de maig està previst començar a incrementar l’activitat presencial als centres d’atenció primària de la Fundació. Es prioritzaran totes aquelles visites que estaven programades i que sota criteri clínic es consideren urgents, a més del seguiment de pacients amb patologies cròniques que requereixin de visita o prova al consultori.

Tot i aquest breu increment de l’activitat presencial als centres d’atenció primària de la Fundació, es continuarà prioritzant les visites de manera telefònica i telemàtica per garantir la seguretat del pacient.