L’Hospital d’Olot recupera gradualment l’activitat a consultes externes a partir de l’11 de maig

En aquesta primera fase es recuperarà aproximadament una quarta part de l’activitat habitual diària a consultes externes.
L’inici de l’activitat ambulatòria ve lligat a una sèrie de mesures per garantir la seguretat tant dels usuaris com dels professionals.

L’activitat presencial a consultes externes s’havia vist reduïda considerablement les darreres setmanes, i només s’havien mantingut algunes visites i proves presencials urgents i no ajornables, mentre que la resta s’havia anat gestionant de manera telefònica i telemàtica. Durant aquests dies s’han pogut atendre un 65% de les visites i proves previstes, principalment les referents a seguiment i control de l’embaràs, les oncològiques i algunes de traumatologia que requerien presència. La resta, un 85%, s’ha fet via no presencial.

Passat aquest període, i sempre garantint les mesures de seguretat i higiene, es començaran a recuperar gradualment les citacions presencials a consultes. Aquest dilluns 11 de març es preveu que comencin a fer-se presencialment unes 100 visites diàries, de les 400 que aproximadament se solien fer cada dia en aquesta àrea. La citació d’aquests pacients es farà via SMS o trucada telefònica, i sempre segons criteri clínic de cada especialitat.

La situació de pandèmia pel coronavirus obliga a posar en marxa una sèrie de mesures per garantir la seguretat tant dels usuaris com dels professionals. Es demana als usuaris que acudeixin puntuals a la cita el dia i l’hora en què se’ls convoca (sense antelació) i que, en cas de no poder assistir a la visita, ho comuniquin al més aviat possible. D’aquesta manera es volen evitar les aglomeracions a les sales d’espera, la capacitat de les quals s’ha reduït. També s’alternaran visites presencials i telefòniques per tal de descongestionar el volum d’usuaris durant les hores de visita.

Com ja s’ha fet durant aquesta situació excepcional, no es permetrà l’entrada d’acompanyants, només en el casos de les persones menors d’edat, les no autònomes o les que tinguin dificultats de comprensió. A més, tant a la recepció de consultes externes com de diagnòstic per la imatge, es posaran a disposició dels usuaris mascaretes i solució alcohòlica perquè puguin fer el rentat de mans a l’entrada i sortida del centre.

Aquest inici de l’activitat presencial a consultes externes no treu que es continuaran prioritzant les visites de manera telefònica i telemàtica en benefici de la seguretat dels pacients i dels professionals. I que aquest augment gradual de l’activitat anirà sempre lligat a l’evolució de la pandèmia.

Recomanacions usuaris visites presencials