Medicina Interna

La medicina interna és l’especialitat mèdica que es dedica a l’atenció global de l’adult malalt.

CARTERA DE SERVEIS

Es realitza assistència als pacients remesos d’atenció primària, de diferents mútues o d’altres serveis de l’hospital per diagnòstic i/o tractament, que per la seva patologia els permet visitar-se de forma programada.

Tècniques específiques
-Electrocardiograma

El Servei de Medicina Interna donarà cobertura les 24 hores del dia, 365 dies/any. Aquesta cobertura quedarà garantida per un adjunt de guàrdia localitzat a criteri del personal mèdic d’urgències.

L’Hospital de Dia permet un ingrés curt, per tal de donar suport a:
– Procediments ambulatoris com proves diagnòstiques i/o administració de tractaments.
– Atenció de pacients crònics complexes.

S’ingressen els pacients que per les seves característiques, per la gravetat o per la complexitat de l’estudi que requereixen, no poden ser adequadament atesos en règim ambulatori.
Els/Les internistes realitzen cada dia una visita mèdica juntament amb infermeria per seguiment i coordinació assistencial.

El Servei de Medicina Interna col·labora amb l’atenció primària en el control ambulatori de consulta d’atenció immediata i sessions conjuntes.

EQUIP

Cap de servei
Joan Carles Trullàs Vila

Metges i metgesses adjunts/es al servei:
Gemma Badosa Collell
Hugo Briceño Garcia
Eva Ruiz Ruiz
Maria Alba Serra Juhé
Sílvia Soler Simon
Antoni Viñas Cespedes