Memòria de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa 2017

  • L’Hospital d’Olot supera les 83.000 visites a consultes externes i les 5.300 intervencions quirúrgiques 

La Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa (FHOCG) gestiona, a més de l’Hospital de 132 llits, 2 Centres d’Atenció Primària i 6 consultoris locals. Aquest total d’equipaments atén 56.184 persones adscrites a la seva àrea d’influència.

Diàriament, la Fundació atén una mitjana de 95 urgències hospitalàries, unes 384 consultes d’atenció primària, 346 visites a consultes externes i s’hi fan unes 18 intervencions quirúrgiques.

La memòria d’activitat del 2017 inclou un resum de l’activitat assistencial i no assistencial de la Fundació, i a més fa un recull de les principals accions que s’han dut a terme durant aquest any. El document és una eina de referència i consulta per als professionals i per al ciutadà.

L’activitat a l’Hospital d’Olot

L’activitat a l’Hospital d’Olot ha augmentat considerablement en gairebé tots els serveis, s’ha posat èmfasi sobretot en l’activitat quirúrgica, la qual cosa ha permès reduir el temps d’espera i el nombre d’intervencions en espera. Aquest 2017 s’han fet 1.373 intervencions quirúrgiques amb ingrés, un 2’7% més que el 2016 (1.337), i 3.985 intervencions quirúrgiques sense ingrés, un 7’9% més que l’any anterior (3.673).

Amb l’augment d’activitat, s’ha aconseguit reduir lleugerament les llistes d’espera d’intervencions quirúrgiques i el nombre d’intervencions respecte del 2016. Així, aquest 2017 hi ha de mitjana tres mesos d’espera i 494 intervencions pendents, mentre que el 2016 la xifra se situava en 513 i 3’5 mesos d’espera.

Pel que fa a l’atenció urgent durant el 2017, l’Hospital ha registrat 34.652 urgències, un 4’9% més que el 2016 (32.961). D’aquestes, només un 6,38% han acabat amb ingrés hospitalari, una xifra inferior a la del 2016.

En consultes externes s’han fet més de 83.000 visites. Cal destacar els serveis de cirurgia ortopèdica i traumatologia, oftalmologia i medicina interna, que han visitat 14.629, 9.693 i 4.666 persones, respectivament, i que són les especialitats que més visites han registrat.

L’activitat d’hospitalització ha estat molt similar a la del 2016: 4.859 altes, incloent-hi els pacients ingressats a les unitats d’hospitalització i els de cirurgia major ambulatòria.

Els altres serveis que s’han mantingut amb dades similars a les del 2016 són els d’atenció a la cronicitat: llarga estada (168 pacients), convalescència (162), cures pal·liatives (179) i subaguts (263).

L’activitat a l’atenció primària 

Durant l’any 2017, els dos equips d’atenció primària de la Fundació (Sant Joan les Fonts i la Vall d’en Bas-Hostoles) han fet 87.971 visites de medicina de família, pediatria, infermeria, odontologia i treball social a consulta; un 10’7% menys que el 2016. L’activitat domiciliària també ha disminuït lleugerament, de 4.692 a 4.622, un 1’5% menys. En canvi, s’ha notat un increment important en l’activitat virtual (32’4%) lligat, entre altres, a la revisió de les històries clíniques en paper per assegurar que la informació està correctament digitalitzada.

Les ABS de la Vall d’en Bas i de Sant Joan les Fonts també van passar durant el 2017 el primer procés d’acreditació, i van obtenir un alt nivell de puntuació (91% sobre 100), cosa que evidencia la feina ben feta des dels Equips d’Atenció Primària.

Millores i consolidació de serveis

Hi ha serveis, tractaments o unitats que aquest 2017 s’han consolidat a la Fundació, és el cas dels pacients intervinguts de pròtesis de genoll i maluc en el programa fast-track o la millora de qualitat de vida dels usuaris que fan diàlisi al centre, que s’estalvien els desplaçaments a Girona o Figueres.

L’impuls de la Unitat de Cirurgia Colorectal i Sòl Pèlvic, que millora la visibilitat i el correcte tractament de la incontinència fecal de la Garrotxa, o  l’inici del funcionament de la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa per abordar la detecció, avaluació i maneig de malalties i riscos mediambientals relacionats amb la salut dels infants, són altres aspectes positius i d’alt nivell qualitatiu que posicionen l’Hospital com el centre de referència i de confiança dels garrotxins.

Per als professionals, destaca l’augment d’inversió en formació, uns 37.000 € més que el 2016. De mitjana, cada professional realitza uns tres cursos l’any.

Actualment la Fundació compta amb una plantilla mitjana de 440 treballadors, dels quals un 82% tenen un contracte indefinit i un 65% estan a jornada completa. Cal destacar, també, la feminització del sector, amb un 82% de dones i un 18% d’homes.