Nou article: “Com han de ser els boscos per ser saludables?”

A l’estudi liderat per l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona hi ha participat Ferran Campillo, pediatre ambiental de l’Hospital d’Olot. Aquest estudi s’ha publicat a la revista internacional Journal of Environmental Research and Public Health sobre salut i medi ambient

La revista Internacional Journal of Environmental Research and Public Health sobre salut i medi ambient ha publicat aquest mes de febrer un article liderat per l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona en el que hi ha participat Ferran Campillo, pediatre ambiental de l’Hospital d’Olot i responsable de la Unitat de Salut Mediambiental de la Garrotxa (PEHSU Garrotxa).

Amb el títol “How Should Forests Be Characterized in Regard to Human Health? Evidence from Existing Literature”, l’article recull una revisió de la literatura sobre quines característiques dels boscos poden tenir un impacte a la salut humana. En primer lloc, s’ha constatat que molts estudis que fan referència als beneficis dels boscos per a la nostra salut no descriuen adequadament les característiques més elementals com els tipus d’arbre, l’edat del bosc, la seva composició en compostos orgànics volàtils o de la microbiota. La majoria d’estudis assenyalen els beneficis del contacte amb la natura i en particular dels boscos sobre la salut humana, però no s’ha pogut identificar cap element comú en sigui responsable.

En segon lloc, i per als més estudiats, com la tensió arterial, la freqüència cardíaca o el cortisol (una hormona relacionada amb l’estrès), no hi havia cap característica entre els diferents boscos que predigués una millora de salut. De fet, molts dels estudis amb un impacte positiu eren a boscos mixtes, on la variabilitat és més alta.

En conclusió, aquesta revisió sistemàtica conclou que falten dades i noves investigacions que permetin relacionar coherentment tipus de bosc i les variables de salut, i subratlla l’alta heterogeneïtat dels estudis realitzats fins ara.

La Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica a la Garrotxa

La Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica és una unitat pionera a Catalunya. Forma part de l’Equip Pediàtric Territorial de la Garrotxa i el Ripollès de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa i brinda assistència clínica, assessorament científic a agències i administracions, formació en salut mediambiental pediàtrica, educació comunitària, recerca i treball en xarxa.

Article