Tasques de substitució de la paret del passadís de
Diagnòstic per la Imatge

Del 26 d’agost al 20 de setembre de 2019

Del 26 d’agost al 20 de setembre es realitzaran tasques de substitució de la paret -uns 90 metres- del passadís de Diagnòstic per la Imatge i la sala d’espera de l’àrea quirúrgica (planta 1). Se substituirà el fenòlic (material actual de les parets) per rajola, com ja hi ha al passadís que va de la sala d’espera quirúrgica a Hospital de Dia.

Aquest canvi no afectarà la mobilitat del passadís ni el dia a dia dels serveis més propers a la zona.

La paret que se substitueix és l’esquerra: de la recepció de diagnòstic per la imatge a la quirúrgica.