Obstetrícia

El Servei d’Obstetrícia està format per un equip de professionals llevadores i obstetres. Junts assoleixen el compliment del programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) que marca el Departament de Salut. S’ofereix un servei d’activitats assistencials i educatives proporcionant una atenció integral a la salut sexual, reproductiva i maternal de la dona, en les facetes preventiva, de promoció, d’atenció i recuperació de la salut, incloent també l’atenció a la mare, en el diagnòstic, control i assistència de l’embaràs, part i puerperi normal i l’atenció al fill nounat sa.

CARTERA DE SERVEIS

Consultes Externes

Segons el protocol sobre la prevenció del càncer de coll uterí del Departament de Salut cal aplicar i complir la periodicitat de la realització del cribratge en dones sanes, segons l’evidència científica.
Incloure en el cribratge la realització del test de VPH a més de la citologia en les dones amb cribratge inadequat.
Incorporar la determinació del VPH a dones amb un resultat de citologia anormal.
Captació de les dones a través de les ABS.

Activitats dirigides a donar assessorament i atenció per possibilitar el desenvolupament afectiu i sexual de les persones i la decisió lliure sobre la reproducció, tot potenciant-ne la prevenció.
L’atenció als mètodes contraceptius ha de facilitar a les dones la capacitat de decisió, el gaudir de la sexualitat, una major autonomia personal, escollir el nombre de fills/es i evitar embarassos no desitjats.
– Derivació en cas d’interrupció voluntària de l’embaràs

– Visita a l’AP (entrevista clínica dirigida, analítica específica, verificació de l’estat vacunal, altres estudis segons protocols)
– Recomanació de vacunes (rubèola, tètanus i d’altres, segons protocols)
– Pautes preventives (àcid fòlic i sal iodada i altres segons grup ètnic i factors de risc)
– Consell en les dificultats en la fertilitat (esterilitat, infertilitat)

El puerperi és el període que va des del final del part fins que l’organisme matern retorna a l’estat anterior a la gestació. Té una durada d’uns 40 dies i en aquest període s’estableix la lactància.
Des d’un punt de vista clínic podem distingir entre:
– Puerperi immediat: comprèn les dues hores posteriors al part
– Puerperi precoç: els primers 7-10 dies
– Puerperi tardà: fins als 40 dies del part
Des d’un punt de vista funcional i atès per una llevadora, podem distingir entre:
– Puerperi a consultes externes
– Puerperi al domicili
En aquesta cartera de serveis ens referirem al puerperi a partir que la dona i el nadó arriben al seu domicili, indistintament dels dies d’estada a l’hospital.
Aquesta visita inclou: valoració de l’estat actual de la dona, valoració de l’alletament, valoració del sòl pelvià, informació sobre mètodes contraceptius i valoració de l’entorn social i familiar.

L’activitat de prevenció, diagnòstic i tractament d’ITS, VIH/sida inclou: Consell assistit, consentiment informat, educació sanitària individual per motivar canvis de conducta, realització de proves diagnòstiques, tractament i seguiment de la patologia en concret, estudi i tractament dels contactes.

– Prevenció i detecció precoç
– Valoració de l’estat psicofísic i situació de risc
– Establiment del diagnòstic clínic i registre detallat a la història clínica
– Atenció a la dona segons el diagnòstic

– Interrupció Voluntària de l’embaràs.
· Avortament farmacològic fins les 9 setmanes d’embaràs.
· Derivació a clíniques concertades per avortament quirúrgic fins les 14 setmanes d’embaràs.

El pacient pot programar directament i demanar una visita amb la llevadora.
El pacient pot trucar i demanar per:  Visita Planning.
Ive farmacològic 
Ive informació 

Consulta específica per a joves. Consell reproductiu: contraceptiu, prevenció de comportaments de risc.

Tarda jove

La consulta de lactància materna té per objectiu ajudar a totes aquelles mares que tenen dificultats per alletar satisfactòriament, ja sigui per l’anatomia de la mama o d’altres factors que puguin influir en la donació de la llet.
Els pediatres, les llevadores i les infermeres pediàtriques són els professionals que deriven les dones a aquesta consulta que realitza una llevadora especialitzada. També es pot demanar hora directament a consultes externes sense que hi hagi cap derivació. La consulta és setmanal (dimecres) de 13h a 15h a consultes externes de l’hospital.
Per posar-se en contacte amb la llevadora i fer-li una consulta cal enviar un correu electrònic a: consultalactancia@hospiolot.cat. En cap cas s’utilitzarà aquest correu per demanar hora.

La donació de llet materna a l’Hospital d’Olot es gestiona mitjançant el Banc de Llet Materna (Banc de Sang i Teixits) i es pot fer al mateix centre.
Cada 15 dies un responsable del Banc de Llet de l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona es desplaça a l’Hospital d’Olot per atendre les persones interessades. Totes les mares interessades es poden posar en contacte amb l’equip de llevadores (llevadores@hospiolot.cat)
L’objectiu del banc de llet és assegurar l’alimentació amb llet materna de tots els prematurs o nounats de Catalunya que ho necessitin per prescripció mèdica i que, per causes majors, no puguin ser alletats per la pròpia mare.
Més informació

Un cop l’obstetra decideix tirar endavant una cesària programada o una inducció al part informaran a la usuària del dia i hora del seu ingrés a l’hospital.

Es permetrà realitzar cesàries programada amb la presència d’un acompanyant durant el naixement del nedó, sempre que assoleixi un perfil determinat.

A la unitat 4 les mares disposaran d’una habitació individual on podran estar amb els seu nadó i el seu acompanyant.
La llevadora sempre que l’activitat de l’àrea obstètrica li permeti oferirà el control de les gestants ingressades, recolzament a les dones que acaben de parir, ajudant-les amb la lactància materna i resolent els dubtes que puguin tenir.
El Servei d’Obstetrícia realitza una visita mèdica diàriament, juntament amb el personal d’infermeria, coordinació fonamental perquè el procés assistencial sigui el més satisfactori.

– Atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR).
Les Unitats d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) vinculades a l’atenció primària i l’atenció especialitzada són equips formats per llevadores, ginecòlegs i infermeres.
Els serveis que ofereixen inclouen l’atenció als joves, el consell reproductiu, el control i seguiment de l’embaràs, el diagnòstic prenatal, l’educació maternal, l’atenció al puerperi, la prevenció del càncer de coll uterí i del càncer de mama, l’atenció a les malalties de transmissió sexual i a la patologia ginecològica, l’activitat comunitària a persones adultes, l’educació afectiva i sexual i l’atenció a la violència vers les dones.

L’obstetricia i la llevadora donaran cobertura les 24h del dia, 365 dies/any

EQUIP

Cap de servei i coordinador de l’ASSIR Garrotxa
Juan Carlos Bello Muñoz

El capital humà assignat al servei
Metges i metgesses
Anna Lillo Paredes
Sabrina Marcia Sigal
Ana Martínez Ayerza
Nilda Beatriz Moya Martínez
Luís Fernando Renteria Cabrera
Maria Constanza Rolón Porras

Llevadores
Assumpció Carbonell Guixé
Lídia Coromina Chacón
Silvia Diaz-Maroto Pedret
Anna Fargas Rovira
Marta Figueras Roldán
Montse Junaquera Rius
Cristina Muñoz Fernandez
Carme Puig Rabat
Assumpció Reixach Planagumà
Coral Sala Costa
Inés Vallbona Martí
Laura Ventolà Junquera