Ofertes laborals

Cap de Servei d’Oftalmologia
Jefe de Servicio de Oftalmología 

REQUISITS
Requisitos

 • Llicenciatura en Medicina (homologació en cas de títol estranger)
  Título de Licenciado/da en Medicina (homologación en caso de ser extranjero)
 • Especialitat en Oftalmologia (homologació en cas de títol estranger o en tràmit)
  Título especialista en Oftalmología (homologación o en trámite)

S’OFEREIX
Se ofrece

 • Relació contractual: laboral indefinit a jornada completa de Cap de Servei d’Oftalmologia
  Relación contractual: contrato laboral indefinido a jornada completa de Jefe de Servicio de Oftalmología
 • Incorporació immediata un cop superat el període de selecció
  Incorporación inmediata una vez superada el período de selección 
 • Programa actiu de formació continuada i reciclatge
  Formación continua y reciclaje 

ES VALORARÀ
Se valorará

 • Persona responsable, organitzada i empàtica amb els pacients
  Persona responsable, organizada y empática con los pacientes
 • Capacitat de treball en equip, lideratge i comunicació assertiva
  Capacidad de trabajo en equipo, liderazgo y comunicación asertiva

CANDIDATS/ATES INTERESSATS/ADES
Candidatos/atas interesados/adas

 • Enviar CV actualitzat amb fotografia i carta de presentació direccio@hospiolot.cat
  Enviar CV actualizado con fotografía y carta de presentación a direccio@hospiolot.cat

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 30 d’abril de 2019
Fecha máxima de presentación de solicitudes: 30 de abril de 2019


Per a més informació
Más información 

972.27.51.99 | direccio@hospiolot.cat

Metge/essa adjunt al Servei d’Anestesiologia
Médico especialista en Anestesiología y Reanimación 

REQUISITS
Requisitos

 • Llicenciatura en Medicina (homologació en cas de títol estranger)
  Título de Licenciado/da en Medicina (homologación en caso de ser extranjero)
 • Especialitat en Anestesiologia i Reanimació (homologació en cas de títol estranger o en tràmit)
  Título especialista en Anestesiología y Reanimación (homologación o en trámite)

S’OFEREIX
Se ofrece

 • Relació contractual: laboral indefinit a jornada completa de Cap de Servei d’Oftalmologia
  Relación contractual: contrato laboral indefinido a jornada completa de Jefe de Servicio de Oftalmología
 • Incorporació immediata un cop superat el període de selecció
  Incorporación inmediata una vez superada el período de selección 
 • Programa actiu de formació continuada i reciclatge
  Formación continua y reciclaje 

ES VALORARÀ
Se valorará

 • Persona responsable, organitzada i empàtica amb els pacients
  Persona responsable, organizada y empática con los pacientes
 • Capacitat de treball en equip i comunicació assertiva
  Capacidad de trabajo en equipo y comunicación asertiva

CANDIDATS/ATES INTERESSATS/ADES
Candidatos/atas interesados/adas

 • Enviar CV actualitzat amb fotografia i carta de presentació direccio@hospiolot.cat
  Enviar CV actualizado con fotografía y carta de presentación a direccio@hospiolot.cat

Per a més informació
Más información 

972.27.51.99 | direccio@hospiolot.cat