Paquimetria

És una prova diagnòstica que ens permet mesurar el gruix corneal, és a dir, la distància entre l’epiteli i l’endoteli corneal. És una prova senzilla que no suposa cap molèstia per al pacient i de poc temps de durada. S’instil·la una gota d’anestèsic. Es pot venir sol.