Prova d’esforç

És una prova diagnòstica que permet detectar si en incrementar el treball del cor amb un esforç controlat apareixen signes o símptomes suggestius d’un problema cardíac.
Consisteix en caminar sobre una cinta. Segons la tolerància s’augmentarà progressivament la velocitat i el pendent mentre s’enregistra de forma contínua l’electrocardiograma i es realitzen mesures de tensió arterial.
L’objectiu és provocar allò que passa o pogués passar durant l’exercici. És molt important seguir les indicacions del professional.
Per a realitzar la prova d’esforç:
1.     Vestir roba i calçat còmodes (pantalons, sabates tancades i de sola plana).
2.     No menjar ni beure res 30 minuts abans de la prova.
3.     Evitar les ingestes abundants durant les 4 hores prèvies.
4.     Prendre la medicació que correspongui amb normalitat.
5.     Es pot portar una tovallola per eixugar-se la suor després de la prova, roba per canviar-se després i aigua per beure.
Cal tenir en compte que si es té molt pèl al pit serà necessari rasurar-se per garantir l’adequada col·locació dels elèctrodes de registre.
El dia de la prova es demanarà la signatura del consentiment informat.