Proves cutànies d ’al·lèrgia  o Prick test

Les proves cutànies d ’al·lèrgia o prick test són unes proves que es realitzen sobre la pell amb l’objectiu d’identificar la substància que pot desencadenar una recció al·lèrgica al pacient. La tècnica és introduir una quantitat molt petita del possible causant de l’al·lèrgia a la pell de l’avantbraç amb una llanceta. Si es desencadena una reacció a la pell es considera que la persona té al·lèrgia a aquella substància. Si el pacient pren antihistamínics l’ha de suspendre 7 dies abans de la prova.