Publicació a la revista de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria

És un article conjunt entre la R3 de Medicina Familiar i Comunitària, Anna Nierga, i el metge de família de l’EAP Girona,
Ferran Cordón. 

La revista de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, AMF – SEMFYC, va publicar fa unes setmanes l’article “Pneumònia adquirida a la comunitat”. La publicació aborda, des del punt de vista dels professionals de l’atenció primària, la utilitat tant de l’exploració física com de les diferents proves complementàries davant una sospita de pneumònia adquirida a la comunitat.  

Es tracta del primer article publicat per una resident de la Unitat Docent de Girona que fa l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària a l’EAP de Banyoles i la rotació hospitalària a l’Hospital d’Olot, Anna Nierga. Actualment és resident de tercer any. La publicació és conjunta amb el metge de família Ferran Cordón, de l’EAP Girona 3 i cap d’estudis de la UDMAFiC de Girona.