Publicació a la revista Journal of Cardiac Failure, del metge internista Joan Carles Trullàs

Dins l’apartat d’assajos clínics cal destacar l’estudi Clorotic. El Clorotic és un assaig clínic independent, promogut per la Societat Espanyola de Medicina Interna, en el qual l’Hospital d’Olot ha estat capdavanter en el seu disseny i la seva promoció. L’investigador principal de l’estudi és el Dr. Joan Carles Trullàs del Servei de Medicina Interna.
El disseny de l’estudi ha estat publicat a la revista Journal of Cardiac Failure (2016, vol 22(7), pag 529–536).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=clorotic&cmd=correctspelling
Podeu consultar-ne més informació al web de l’estudi www.clorotic.org