Publicació sobre l’ecografia de l’EPTG a la revista

“Acta pediátrica”

Juliol 2018. La revista Acta Pediàtrica ha publicat aquest 2018 l’article Derivacions per a la realització de d’ecografies a pediatria d’atenció primària: utilitat d’una guia d’indicacions clíniques dels pediatres Stephan Schenider, Anton Foguet i Ferran Campillo de l’Equip Pediàtric Territorial de la Garrotxa (EPTG).

L’article explica entre d’altres coses el procediment que ha seguit l’EPTG per reduir el nombre d’ecografies amb baix valor diagnòstic. Aquest tipus de pràctiques normalment fa augmentar la càrrega assistencial del facultatiu que l’executa i, a més, pot generar inquietud als pares i falses expectatives, per això la importància de reduir-ne la quantitat. L’estudi consta de tres fases: la primera, en què s’estudia la totalitat de les derivacions rebudes; la segona, la realització de dues sessions de formació sobre ecografies pediàtriques; i la tercera, es realitza la comparació de dades. Finalment, la conclusió de l’estudi és que s’han disminuït las EBVDA (ecografies de baix valor diagnòstic), però també han augmentat el nombre total d’ecografies. El motiu d’aquest increment és el millor coneixement sobre les possibilitats diagnòstiques dels pediatres.

Llegiu l’article complet