Pulsioximetria

La pulsioximetria nocturna és un mètode no invasiu per mesurar l’oxigen transportat per l’hemoglobina dins dels vasos sanguinis, mentre el pacient dorm al seu domicili.  Aquest registre es realitza a partir d’un instrument anomenat pulsioxímetre. No cal cap preparació prèvia del pacient, únicament seguir les indicacions del professional.