Quiròfan/Procediments

El quiròfan és l’àrea hospitalària destinada a la realització de les intervencions quirúrgiques o de procediments invasius, que requereixen d’unes condicions mínimes de seguretat, administració d’anestèsia, asèpsia, instrumental i personal especialment format pel desenvolupament d’aquesta activitat.

Cirurgia Programada

  • De dilluns a divendres de 8h a 15h.

Cirurgia Urgent

  • Emergències i urgències quirúrgiques: atenció permanent els 365 dies a l’any, 7 dies a la setmana i 24 hores al dia.

L’àrea quirúrgica està formada pels quiròfans pròpiament dirigits i la Unitat de Reanimació Post Anestèsica, destinada al descans del malalt des que surt del quiròfan fins que es troba en les condicions necessàries per anar a la seva habitació o box.

ATENCIÓ A LA PERSONA

Arribada del pacient a la sala d’espera quirúrgica:
L’equip s’encarregarà de comprovar la identitat del pacient, el procediment a realitzar, la revisió del document preoperatori, la preparació del material necessari i la sedació del malalt previ a la realització de l’anestèsia.

Intervenció:
Una operació quirúrgica és una intervenció mèdica especialitzada per investigar o tractar determinades malalties i lesions, que generalment es duu a terme en un quiròfan.
Cirurgia programada:
– Cirurgia amb ingrés
– Cirurgia sense ingrés

Procediments
Són una sèrie de procediments diagnòstics o terapèutics que, per les seves característiques i riscos potencials, fan que en algun moment pugui ser necessària la intervenció d’un anestesiòleg, a més del metge especialista que els realitza.
– Depèn el procediment no cal que vingui en dejú, serà informat prèviament.

CARTERA DE SERVEIS

Anestèsia general:
– El pacient queda inconscient i no rep cap tipus de sensació. El pacient queda adormit amb la utilització de fàrmacs, alguns s’injecten i d’altres s’inhalen en forma de gasos o vapors.
– L’anestesiòleg calcula permanentment les dosis per ajustar el nivell d’anestèsia a les necessitats de la intervenció i a les característiques de cada pacient.
– Una vegada finalitzada la intervenció, l’anestesiòleg reverteix l’efecte de la medicació i el pacient recobra la consciència i el control de les seves funcions vitals.

Anestèsia regional:
– S’insebilitza la part del cos que s’ha d’operar.
– El pacient està despert o amb una sedació lleugera, però no rep cap sensació dolorosa. Hi ha diverses tècniques, depenent de la zona a operar, però les més utilitzades són l’epidural i l’espinal.

Tècniques de sedació:
Són similars a l’anestèsia general, però mantenint el pacient a un estat més superficial d’anestèsia, buscant conservar la capacitat de respirar de manera espontània del pacient.

Anestèsia local:
S’aplica l’anestèsia directament sobre els teixits de la zona que s’intervindrà. S’utilitza en intervencions menors i de vegades l’aplica el propi cirurgià.

– El període que segueix a una intervenció quirúrgica és especialment susceptible per la presentació d’alteracions cardiovasculars i respiratòries. El pacient romandrà el temps necessari per a la recuperació adequada de les seves funcions vitals i de la consciència. L’anestesiòleg/oga controla la seva evolució i decideix el moment en què el malalt pot ser traslladat a la unitat receptora.

– L’anestesiòleg supervisa l’evolució dels pacients traslladats a l’Hospital de Dia Quirúrgic i autoritza l’alta al domicili.

– Són un conjunt de procediments que tenen com a finalitat reduir o eliminar el dolor en una zona anatòmica o una regió corporal.

– Tenen importància especial les tècniques de control del dolor postoperatori mitjançant bloquejos regionals o la inserció de catèters connectats a sistemes d’administració de fàrmacs (bombes d’infusió).

EQUIP

Cordinador del bloc quirúrgic
Irene Boix Gravalosa

Cap d’unitat infermeria
Irene Boix Gravalosa

El capital humà assignat al servei:
Metges i metgesses
Infermeres
Tècnic/a de Cures Auxiliars Infermeres
Portalliteres
Administratius i administratives