Rectosigmoidoscòpia

La rectosigmoidoscòpia és una tècnica endoscòpica diagnòstica que permet examinar l’interior del recte i els últims trams de colon.
Es realitza utilitzant un tub flexible d’aproximadament 1cm de diàmetre, que incorpora fibra òptica i una petita càmera al seu extrem, i s’introdueix a través de l’anus. El metge pot veure les imatges per visió directa o a través d’un monitor.
Amb aquesta prova es pot confirmar si hi ha pòlips, tumors o altres lesions i obtenir mostres de teixit (biòpsies) per examinar-les.
En general, és una exploració que es tolera bé i no requereix sedació.
Per fer la prova és fonamental que el recte estigui completament buit i net. Si hi ha restes de femta el metge no pot visualitzar bé l’interior de l’intestí i poden passar inadvertits pòlips o tumors.
Per netejar el recte són suficients dos ènemes de neteja: un la nit anterior i un altre dues hores abans de la prova. També s’aconsella uns dieta astringent les 48h prèvies. No cal venir en dejú.