Servei de Medicina Física i Rehabilitació

Centrant-nos en la definició de la rehabilitació es pot dir que és la disciplina que ajuda a la reeducació funcional i a la readaptació dels pacients amb diferents patologies. Aquesta inclou: la fisioteràpia en tots els seus vessants, la logopèdia i la teràpia ocupacional, a més de la incorporació de la rehabilitació domiciliària al ventall de tractaments que ja es desenvolupen i que han d’estar totalment integrats al centre.
L’horari de cobertura del servei de fisioteràpia és de dilluns a divendres de 8h a 20h.
Existeix un conveni amb l’escola Universitària Garbí de Girona, per ser seu docent de pràctiques dels alumnes de 2n i 3r curs de fisioteràpia.

ATENCIÓ A LA PERSONA

L’adminisrativa és la persona a qui cal adreçar-se (de dilluns a divendres, de 9 a 14h) al telèfon 972.27.51.27 en cas de qualsevol dubte i/o aclariment.

Donarà la informació que es necessita i s’adreçarà al professional més indicat per atendre la necessitat de l’usuari.

Arribada de l’usuari a la sala d’espera de rehabilitació; perquè el sistema informàtic reconegui la seva arribada i pugui ser atès, primerament haurà de passar la targeta sanitària o DNI per un lector informàtic que reconeixerà la seva arribada i dispensarà un tiquet amb un codi alfanumèric. Seguidament s’haurà d’esperar que el codi indicat surti a la pantalla d’informació que hi ha instal·lada a la sala d’espera que autoritzarà la seva entrada al Servei de Rehabilitació per a fer el tractament.
El lector no l’admetrà passats 10 minuts de la seva hora .

Transport sanitari

El metge rehabilitador és qui prescriu el transport sanitari segons els criteris establerts per la legislació vigent i en determina el tipus (individual o col·lectiu) depenent de l’estat del pacient.

CARTERA DE SERVEIS

Mitjans terapèutics :

– Electroteràpia de baixa, mitja i alta freqüència
– Ultrasons
– Pressoteràpia
– Magnetoteràpia
– Hidroteràpia
– Cinesiteràpia
– Teràpia manual
– Escola d’esquena
– Escola d’espatlla
– Grups Postpart
– Grups Hipopressius
– TRAL (Teràpia Reequilibradora de l’Aparell Locomotor)

– Rehabilitació dins les unitats.
– Rehabilitació al Servei de Rehabilitació si està indicat.
– Intervenció dels diferents professionals del nostre servei si hi ha indicació.

Si ens centrem en la rehabilitació domiciliària veurem que:

– Garanteix que el pacient rep el nivell assistencial sanitari que necessita.
– Aquesta assistència es proporciona en un medi que no és hostil i, per tant, afavoreix el confort i la intimitat del pacient.
– Al tractar-se d’una atenció personalitzada, ajuda a una millor i més ràpida recuperació funcional i psíquica i, per tant, un més ràpid assoliment de la seva autonomia.

– Alleugereix les distorsions laborals i d’organització de la família.
– Estalvia trasllats al pacient.

CRITERIS D’INCLUSIÓ DELS PACIENTS

– Pacient gran, amb limitacions importants per realitzar les activitats de la vida diària.
– Dificultats de trasllat al centre.
– Pacient en el que comporta un risc el trasllat al centre, per la seva patologia associada (immunosupressió, desorientació,…).
– Problemàtica social.

El programa de rehabilitació domiciliària es desenvoluparà de dilluns a divendres de 8h a 20h, igual que la resta del servei, i prendrà l’àrea de la comarca de la Garrotxa: Olot, Vall d’en Bas, Sant Joan les Fonts i Besalú.

Normativa servei de rehabilitació a domicili

Enquesta satisfacció rhb domicili CAT

– Atenció integral de la pacient oncològica, des del moment prèvi a la intervenció quirúrgica i durant l’evolució.
– Tractament de fisioteràpia amb tècniques de pressoteràpia, drenatge manual limfàtic, cinesiteràpia individual i en grup.
– Tractament del limfedema, tant de l’extremitat superior com de l’inferior.

Tractaments de:

– Incontinència d’ esforç, d’ urgència i mixta
– Incontinència urinària masculina
– Prolapses
– Incontinència fecal
– Restrenyiment crònic
– Dolors perineals
– Alteracions de estàtica pelvià
– Rehabilitació postpart

Tècniques de tractament:

– Educació sanitària
– Exercicis
– Teràpia manual
– Electroestimulació
– Biofeedback
– Tractaments globals
– Hipopressius

Es tracta de la correcció de les dificultats que afecten la veu, l’articulació, la paraula i el llenguatge oral i escrit, mitjançant tècniques de reeducació.
Les tasques desenvolupades per logopèdia consisteixen en tasques de tipus assistencial, docència i formació, i reunions de seguiment per assegurar la qualitat i continuïtat assistencial:

– Primeres i segones visites (valoració i diagnòstic)
– Rehabilitació logopèdia.
– Valoracions, rehabilitació i seguiments dels pacients d’hospitalització.

La funció del terapeuta ocupacional és facilitar que una persona amb dificultats funcionals pugui participar en aquelles activitats quotidianes que siguin rellevants en la seva vida.

Les àrees generals d’intervenció del Servei de Teràpia Ocupacional són:

– Entrenament de les activitats de la vida diària en les modalitats bàsica, instrumental i avançada.
– Reforçar, mantenir i millorar els dèficits dels components d’execució sensoriomotriu, cognitiu i psicosocial, mitjançant un programa i exercicis específics.
– Valorar, assessorar, entrenar, adaptar, fer el seguiment de les ajudes tècniques i/o adaptacions.
– Adaptar l’entorn per a facilitar el seu màxim nivell d’autonomia.
– Assessorar, si s’escau, la persona, família, o persones de referència en l’ús d’adaptacions i ajudes tècniques.

El metge/ssa realitza assistència dels pacients remesos des d’atenció primària , de diferents mútues o d’altres serveis de l’hospital per diagnòstic o tractament, que per la seva patologia els permet visitar-se de forma programada.

EQUIP

Cap de servei
Lídia Capellas Sans

Metgessa adjunta
Mireia Monago Fernández

Capital humà assignat al servei:

Fisioterapeutes
Mireia Costa Masegú
Isabel Falguera Giménez
Ramon Font Garcia
Elisabet Del Cid Asensio
Raquel López Rivera
Yvonne Moya Funes
Joan Palomer Soler
Àngela Puigbert Manel·la
Bibiana Pujol Moreno
Susi Sarmiento Moreno
Maribel Tàpia Clapera
Arcadi Torras Alabern
Ramon Vilà Rich

Terapeuta ocupacional
Jordi Pujol Campistol
Logopedes
Anna Vila Oliveras
Maria Puyuelo Umbert
Monitor de la marxa
Rafael Ramos Aibar

CONTACTE

Servei de Rehabilitació – Tel. 972 26 18 00 – extensió 6202 (de dilluns a divendres de 9 a 13h)