Sabeu com fer una recollida de mostra d’orina o de femta?

L’Hospital d’Olot mostra a la ciutadania una segona fase de la campanya dels blísters de salut: Com s’ha de fer una recollida de mostra a domicili?

La Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa mostra a la ciutadania una segona fase de la campanya dels blísters de salut, en aquest cas explicant les pautes per fer una correcta recollida de mostra de femta o orina a domicili.

Els vídeos estan adreçats als usuaris i tenen una durada d’aproximadament un minut. Els blísters mostren la manera correcta de recollir una mostra d’orina o femta i quin és el circuit per retornar-la al centre; aprofundeixen en les pràctiques segures i ofereixen suport als usuaris que tenen dubtes. També esdevé una eina per a la millora de la qualitat de l’atenció i que complementa l’atenció presencial que ofereix el professional de la salut als usuaris.

Anualment, el laboratori clínic de l’Hospital d’Olot fa unes 19.000 mostres d’orina i femta. Per tal que aquestes mostres arribin correctament per a l’anàlisi, cal una bona preparació prèvia. Per aquest motiu, es presenten cinc vídeos amb les diferents tipologies de mostres que l’usuari pot haver de fer a casa:

  • Recollida de sang oculta en femta per detectar patologies a l’aparell digestiu.
  • Recollida de paràsits en femta per analitzar l’existència de paràsits a l’intestí.
  • Recollida de femta fresca per controlar causes freqüents de diarrea.
  • Recollida d’orina d’una micció per estudiar infeccions de l’aparell urinari i alteracions al ronyó.
  • Recollida d’orina de 24 hores per examinar possibles alteracions metabòliques.

És important tenir clares aquestes indicacions, ja que la recollida correcta d’una mostra és segurament el pas més important per arribar a confirmar el diagnòstic i seguir el tractament adequat. És a dir, ens ajuda a confirmar si, per exemple, un paràsit és el responsable d’un procés de malaltia infecciosa.

Els vídeos estan editats en català i es poden consultar al canal de Youtube de la Fundació i a la pàgina web. També s’han subtitulat per faciliar-ne la comprensió i visualitzar-los sense so, tant a les xarxes socials com a les pantalles de les sales d’espera de l’Hospital i els CAP de Sant Joan les Fonts i Sant Esteve d’en Bas.

Aquest és el segon grup de vídeos editats per la Fundació. El primer blíster de salut que es va publicar va ser el de Com em preparo per a una colonoscòpia?

Blíster salut: Recollida de sang oculta en femta

Blíster salut: Recollida de paràsits en femta

Blíster salut: Recollida de femta fresca

Blíster salut: Recollida d’orina d’una micció

Blíster salut: Recollida d’orina en 24h amb conservant (pot marró)

Blíster salut: Recollida d’orina en 24h sense conservant (pot marró)

Blíster salut: Recollida d’orina en 24h sense conservant (pot blanc)