Digestologia

La digestologia és l’especialitat mèdica que s’ocupa de l’estudi i tractament de les malalties de l’aparell digestiu. Aquestes malalties poden afectar al tub digestiu (esòfag, estómac, intestí prim, intestí gros, recte i anus) o al fetge, vesícula biliar i vies biliars.

CARTERA DE SERVEIS

Consultes externes

Es realitza assistència als pacients remesos des d’atenció primària, de diferents mútues o d’altres serveis de l’hospital per diagnòstic i/o tractament, que per la seva patologia els permet visitar-se de forma programada.

Programa de detecció precoç de còlon i recte.
El càncer de còlon i recte és un dels més freqüents entre els homes i les dones de més de 50 anys. Si es detecta a temps, és més fàcil de tractar. Per a més informació, accedir al Departament de Salut.

Tècniques específiques
Fibrogastroscòpia, fibrocolonoscòpia diagnòstica, fibrocolonoscòpia terapèutica i biòpsies hepàtiques.

En aquesta unitat es realitzen exploracions i proves diagnostico terapèutiques intervencionistes, fora de l’àrea quirúrgica.
Són una sèrie de procediments diagnòstics o terapèutics que, per les seves característiques i els riscos potencials, fan que en algun moment pugui ser necessària la intervenció d’un/a anestesiòleg/a, a més del metge/ssa especialista que les realitza.

Endoscòpia digestiva
L’endoscòpia digestiva consisteix en l’estudi o estudis realitzats per visualitzar, i en ocasions tractar, patologies del tub digestiu amb l’ajuda d’un endoscopi. L’abordatge es realitza habitualment pels orificis naturals del cos. Per la boca s’anomena Fibrogastroscòpia. Per l’anus colonoscòpia .
Cal preparació prèvia del pacient, tot i que serà informat prèviament. És molt important seguir les indicacions del professional.
Recomanacions al pacient.

La unitat 3, medicina interna, assumeix l’ingrés del pacient de totes les especialitats mèdiques i l’especialista, en aquest cas de digestologia, fa de  consultor i realitza o gestiona les proves específiques pertinents si s’escauen.

Actualment existeix un flux de comunicació entre el Servei de Digestologia i l’atenció primària i s’està treballant per incorporar les consultes virtuals.

EQUIP

Metges adjunts al servei:
Marc Albert Carrasco
Ramon Barniol Llimós
Berta Bartrolí Alabau
Josep Oriol Miquel Cusachs
Leyanira del Valle Torrealba Medina
Laia Peries Reverter